MENNESKER

Få hjælp til lederudvikling

Vil du styrke dit lederskab? Som leder er det vigtigt, at du når dine mål og har tilfredse medarbejdere, hvilket stiller store krav til dine kompetencer som leder. Lederudvikling kan bidrage til at styrke dit lederskab og lederkompetencer. Det er med til at danne kompetente ledere, der skaber resultater og når virksomhedens mål nu og i fremtiden. Enhver ambitiøs leder vil forsøge at udvikle sig i rollen som leder både på det personlige og på det organisatoriske niveau.

Kurser, træning og sparring til ledere
Er du ny i lederstillingen, eller har du allerede flere års erfaring som leder? Hos INDKOM tilbyder vi ledelseskurser til dig, som har brug for at styrke og videreudvikle dine kompetencer - uanset om du er ny eller erfaren i lederrollen. Vi tilbyder ligeledes ledertræning og ledelsessparring, hvor du kan få et individuelt lederudviklingsforløb, der er skræddersyet til dig og dine behov. Vi hjælper ledere med at identificere, hvor de skal sætte ind, og hvordan de bedst kan lede deres teams.

Vi brænder for at udvikle ambitiøse ledere til at blive endnu bedre, og vi tager udgangspunkt i de nyeste og mest virksomme metoder. Vores konsulenter har mange års ledelseserfaring, og vi kan hjælpe ledere på flere niveauer og inden for forskellige brancher med at skabe resultater på både kort og lang sigt. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at få professionel hjælp til lederudvikling. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil tage en uforpligtende snak om din forretning og høre om, hvordan vi kan hjælpe med at indfri dine fremtidige ambitioner.

 

Hvad er ledelsesudvikling?
I vores optik er ledelse et håndværk, der skal læres og udvikles gennem både teori og praksis. Ledelsesudvikling handler om at udvikle dig som leder. Det indebærer, at du bliver klædt på til at kunne håndtere de massive forandringer, som din virksomhed eller organisation møder eller vil møde.

Lederudvikling hjælper ledere med at styrke deres motivation og gøre lederskabet mere effektivt. Det indebærer, at du som leder bliver bevidst om dine styrker og svagheder samt de krav, der er til dig. Netop at skabe en bevidsthed er en vigtig del af dét at være leder - at du reflekterer over effekten af din praksis og dine egne handlingsmønstre. Selvforståelse og selvindsigt er derfor en essentiel del af ledelsesudvikling.

Ved at være bevidst om din rolle som leder vil du kunne håndtere de situationer og udfordringer, du som leder uvilkårligt kommer til at befinde dig i. Når du har opnået en større selvforståelse, kan du også blive bedre til at forstå dine medarbejdere.

Hvorfor fokusere på ledelsesudvikling?
En virksomhed eller organisations succes afhænger i høj grad af ledernes kompetencer og evner til at lede. I de fleste virksomheder er der et krav om, at der skabes resultater, og indtjeningen øges. Der kan samtidig ligge et stort pres på lederne, der gerne skal være i stand til at håndtere presset og gå forrest. Hvis du har et lederjob, er der nogle krav og forventninger til, at du forvalter ansvaret på en måde, der tjener virksomhedens interesser bedst muligt. Samtidig smitter lederens adfærd af på medarbejderne, deres motivation og deres psykiske arbejdsmiljø. Ledelsesudvikling klæder dig på til både dine nuværende og fremtidsmæssige ledelsesudfordringer.

Bliv en bedre leder og vær bevidst om din ledelsesstil
Ledelse er en disciplin, som hele tiden er i udvikling. Det gode lederskab kræver, at du har stor forretningsforståelse, men også at du formår at have menneskelig indsigt. En betydelig del af dét at være leder relaterer sig nemlig til, hvordan du motiverer og interagerer med dine medarbejdere i den afdeling, du er leder i. Før du kan motivere dine medarbejdere, bør du være bevidst om din rolle som leder ved at kende til de fire klassiske ledelsesstile. Der skelnes mellem:

  • Den instruerende ledelsesstil
  • Den trænende ledelsesstil
  • Den støttende ledelsesstil
  • Den delegerende ledelsesstil

Ledelsesudvikling handler om at tilpasse sin ledelsesstil mest effektivt til sin lederrolle. Ledere har forskellige ledelsesstile, og man kan ikke konstatere, at én ledelsesstil er bedre end en anden. Det varierer fra medarbejder til medarbejder og fra opgave til opgave. Forskellige situationer kræver forskellige ledelsesstile, hvilket kan relateres til situationsbestemt ledelse.

Som leder bør du altid prioritere at forbedre din ledelsesstil, hvis du ønsker at forbedre dine medarbejderes effektivitet og motivation. Det kræver samtidig, at du har et stort kendskab til den enkelte medarbejder og løbende tilpasser din ledelsesstil den enkelte.

Ved at blive bevidst om din ledelsesstil vil du opleve, at du får en større forståelse for din rolle som leder over for dit team såvel som over for hele virksomheden. Samtidig får du en forståelse for, hvordan du med fordel kan benytte dig af andre ledelsesstile i forskellige situationer, hvis du vil være en endnu bedre leder i fremtiden.

Arbejd videre med din ledelsesstil

Ledelse har betydning for medarbejdere og motivation - og derfor er det vigtigt, at du arbejder aktivt med din ledelsesstil. Nedenstående værktøj giver dig kendskab til fire konkrete ledelsesstile. Med denne viden kan du få hjælp til, hvordan du tilpasser din ledelsesstil til den enkelte medarbejder, og hvordan du bedst motiverer dine medarbejdere.

 

Læs indlæg om økonomi

Bliv klar til mødet med din bank

Bliv klar til mødet med din bank

Du har brug for din bank, og du har brug for, at din bankrådgiver forstår dig og din virksomhed. Derfor får du her en lille guide med oplysninger og ambitioner, som du bør have styr på, så du kan skabe en fælles forståelse mellem dig og din bank.

Fedt med succes. Sæt så nye mål

Fedt med succes. Sæt så nye mål

Succesfulde iværksættere skal lige have pusten, men så skal de videre. I dette indlæg kommer INDKOMs partner Claus med gode råd til, hvor der kan være brug for hjælp udefra, så virksomheden kan fortsætte sin gode udvikling i stedet for at gå i stå.

Start udviklingen af din forretning

Tag en snak med en af vores konsulenter i dag