MENNESKER

Få hjælp til organisationsudvikling

Har du brug for hjælp til at udvikle din organisation og drive den i den rigtige retning? Det er vigtigt, at du løbende arbejder på at effektivisere din organisation, hvis du vil skabe værdi, der kan mærkes på bundlinjen. Organisationsudvikling hænger unægteligt sammen med organisationsforandring, da en organisation må udvikle og forandre sig i samspil med omgivelserne.

Hos INDKOM tilbyder vi hjælp inden for organisationsudvikling, og vi kan blandt andet hjælpe med at planlægge og optimere processer, værdikæder, arbejdsgange og strukturer. Uanset om du står over for en konkret udfordring, eller du har brug for hjælp til mere overordnede problematikker, er vi altid klar til at tage en uforpligtende snak om din forretning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en sparrings- og samarbejdspartner, der kan bidrage til at lægge en solid organisationsplan og skabe struktur og overblik i din organisation.

Hvad er organisationsudvikling?

Organisationsudvikling kan bestå af mange forskellige områder, der bidrager til at udvikle en organisation og få den til at fungere optimalt. Det kan blandt andet være, at man laver en gennemgribende forbedring af organisationsstrukturen eller organisationskulturen. Det handler i bund og grund om at få både organisationen og menneskerne i organisationen til at fungere og præstere bedst muligt. Formålet med at arbejde med organisationsudvikling er både at skabe positive resultater i organisationen og samtidig skabe engagement, motivation og ejerskab hos medarbejderne. Organisationsudvikling iværksættes af ledelsen i organisationen, og den gennemføres af alle de forskellige lag i organisationen.

Der findes mange forskellige organisationstyper eller organisationsmodeller. En organisation består af forskellige mennesker, processer, systemer og strukturer, og man kan inddele den organisatoriske kontekst i to hovedelementer: formelle og uformelle. De formelle elementer kan anskues som mål, strategi og organisationsstruktur. De uformelle elementer vedrører organisationens kultur og magtforhold. De er begge forudsætninger for, at en organisation kan fungere effektivt, og de er vigtige for at forklare forskellige typer adfærd og processer i en organisation. 

Organisationsstruktur

En organisationsstruktur definerer, hvordan en organisation er bygget op. Dette indebærer, hvordan arbejdsopgaverne fordeles og koordineres i organisationen, samt hvordan beslutningskompetencen er fordelt mellem ledere og medarbejdere. Alle organisationer har en struktur, som er en betegnelse for de grundlæggende og forholdsvis stabile adfærdsmønstre, der er i en organisation.

Organisationsstrukturen er typisk defineret ud fra typen af arbejde og rammerne for arbejdet, og derfor skal den gerne passe til den type arbejde, der udføres i organisationen. Organisationsstrukturen sætter retningslinjer og holdepunkter for arbejdet, så adfærden kan blive forudsigelig. Der er dog ofte en afvigelse mellem den forventede adfærd og den faktiske adfærd, hvilket relaterer sig til organisationskultur.

Organisationskultur

Kulturen i en organisation er et udtryk for den måde, man vælger at gøre tingene på, og den påvirker medarbejdernes oplevelser af det, der sker i organisationen. En organisationskultur kan således betragtes som det filter, som organisationens medarbejdere anskuer organisationens aktiviteter, handlinger og beslutninger igennem. Ved at anlægge et kulturelt perspektiv på organisationer kan man få et større indblik i, hvordan organisationen egentlig fungerer.

Organisationskultur kan betragtes som en væsentlig faktor i forklaringen på organisationens succes, og den skal gerne fremme organisationens måde at fungere på. En organisationskultur består af værdier, fælles normer, socialt sammenhold og gruppepres samt hvilke former for adfærd, der accepteres i organisationen.

Hvorfor skal man arbejde med organisationsudvikling?

Verden er i konstant forandring, og det er vigtigt, at organisationer løbende tilpasser sig og fortsat sikrer udvikling, effektivitet og vækst i de foranderlige og sommetider uforudsigelige omgivelser. I dag sker forandringerne med så stor hastighed, at det kan være vanskeligt at vurdere relevansen af dem, før de igangsættes. Derudover kan det være svært at styre forandringen og samtidig sikre kvaliteten af disse forandringer, når først de er sat i gang.

Det er vigtigt, at organisationen løbende tilpasser sig markedsforholdene og er forandringsparat. Ved løbende at arbejde med organisationsudvikling kan I sikre jer, at ressourcer og tid prioriteres optimalt samtidig med, at medarbejderne kan se frem til at få en gladere og mere effektiv arbejdsdag. Derudover vil jeres organisation være bedre rustet til morgendagens udfordringer, hvilket kan være altafgørende for organisationens succes og overlevelse.

Organisationsudvikling i øjenhøjde

Organisationer er forskellige, og derfor kan organisationsudvikling gribes an på mange forskellige måder. Hos INDKOM tager vi altid udgangspunkt i den enkelte organisations virkelighed, branche og dynamikker. Vi hjælper jer med at kortlægge jeres specifikke udfordringer og sætte en retning for, hvordan struktur, kultur og hverdagsudfordringer kan optimeres.

Det kan være omfattende at arbejde med organisationsudvikling, eftersom det ikke er et enkeltstående initiativ, men en kontinuerlig proces. Vi har en lang vifte af erfarne konsulenter, der kan hjælpe jer inden for organisationsudvikling. Samarbejdet indledes altid med en grundig afklaring af jeres ønsker og organisationens behov. Vi arbejder i øjenhøjde med vores samarbejdspartnere, og vi stræber efter, at forandringerne skal være praktiske og realistiske at indfri i den enkelte organisation.

Arbejd videre med din organisation

Klik på nedenstående værktøj og bliv klogere på forskellige organisationsformer. Med denne viden kan du skabe mere struktur i virksomheden og effektivisere din dagligdag.

Læs indlæg om økonomi

Bliv klar til mødet med din bank

Bliv klar til mødet med din bank

Du har brug for din bank, og du har brug for, at din bankrådgiver forstår dig og din virksomhed. Derfor får du her en lille guide med oplysninger og ambitioner, som du bør have styr på, så du kan skabe en fælles forståelse mellem dig og din bank.

Fedt med succes. Sæt så nye mål

Fedt med succes. Sæt så nye mål

Succesfulde iværksættere skal lige have pusten, men så skal de videre. I dette indlæg kommer INDKOMs partner Claus med gode råd til, hvor der kan være brug for hjælp udefra, så virksomheden kan fortsætte sin gode udvikling i stedet for at gå i stå.

Start udviklingen af din forretning

Tag en snak med en af vores konsulenter i dag