Herlev Diamanten case

Rettidig generationsskifte sikrer en fremtid med fortsat vækst

Udfordring

Herlev Diamanten har, siden de to ejere etablerede firmaet i 2006, udviklet sig til at være et af branchens største firmaer med 16 dygtige fagfolk indenfor diamantboring og diamantskæring. I takt med, at firmaet har vokset sig større, er ejerne i stigende grad blevet mødt af nye typer af opgaver og udfordringer indenfor ledelse og forretningsudvikling. Da den ene ejer samtidig har passeret 60 år, pressede endnu en problemstilling sig på, nemlig hvad skal der ske med Herlev Diamanten og ejerskabet heraf på længere sigt. I det lys valgte de to ejere at samarbejde med INDKOM.

Løsning

Et godt generationsskifte kræver først og fremmest, at man kommer i gang i god tid, før en sælger skal træde ud. Det giver de bedste muligheder for at optimere økonomi, skat og den løbende drift af virksomheden. Derfor blev første opgave for INDKOM at skabe fundamentet for generationsskiftet ved at skabe enighed om værdiansættelsen og efterfølgende udfærdige den aftale- og incitamentsstruktur, der regulerer generationsskiftet. Konkret blev løsningen, at yngste ejer køber den 10 år ældre partner ud over en periode på fem år. Aftalen regulerer i store træk alle væsentlige dele af generationsskiftet, og efterfølgende kunne samarbejdet koncentreres til sparring over en bred front omkring forretningsudvikling og drift, således at den fortsatte vækst sikres.

Resultat

Der er rettidigt skabt ro, struktur og retning omkring firmaets fremtid, udvikling og ejerskab. Såvel ejere som medarbejdere kan fokusere på de faglige opgaver, tilfredse kunder og fortsat fremdrift. Det har bidraget til, at Herlev Diamanten ApS her to år senere fortsat er i en god udvikling med god vækst i både top og bundlinje. Samtidig er det tredje samarbejdsår med INDKOM i fuld gang.

Hvad siger kunden om samarbejdet?

”I Herlev Diamanten er vi glade for sparringen med INDKOM i forbindelse med generationsskiftet og i den løbende udvikling af firmaet. Vi har sammen skabt en unik model, der passer til os - ikke bare fået en standardløsning. En fælles god og gennemarbejdet proces sikrede, at alle synspunkter og vinkler blev vendt og resulterede i en aftale, der skaber tryghed, og som kan tilrettes undervejs, hvis forholdende ændrer sig”.
Leif Mikkelsen, direktør, Herlev Diamanten

Hvad siger konsulenten om samarbejdet?

”I virksomhedshandler kan sælger og køber sidde med modsatrettede interesser. Her gik ejerne ind i processen med stor professionalisme og lydhørhed. Det handlede om at lande et for begge parter godt kompromis med de rette incitamenter i samarbejdsperioden, hvilket har banet vejen for et fortsat unikt samarbejde omkring ledelsen af firmaet”.
Steen Trærup, Konsulent INDKOM Steen Trærup, Konsulent INDKOM

Læs flere cases

Case: SKAKO Concrete

Case: SKAKO Concrete

Læs og se, hvordan INDKOM har hjulpet SKAKO Concrete til at få analyseret, udviklet og omorganiseret, så de nu står med en klar salgsstrategi for de næste tre år inklusiv en god skabelon og strategi til at indtage nye markeder.

Case: ConPDS

Case: ConPDS

Som et lille firma er det vigtigt, at alle processer kører så effektivt som muligt. Læs casen og se, hvordan INDKOM har hjulpet med at automatisere salgsprocessen og skabe større omsætning og bedre bundlinje.

Case: Rush Trampolinpark

Case: Rush Trampolinpark

Læs historien om virksomheden Rush, der ville gøre det endnu sjovere at være både besøgende og medarbejder i deres trampolinpark, og derfor gik i gang med et større strategiprojekt i samarbejde med INDKOM.

Start udviklingen af din forretning

Tag en snak med en af vores konsulenter i dag