Skip to main content
itpilot

Ny vækststrategi og sikker forankring
skaber resultater hos itpilot

Læs, hvordan itpilot gennem en strategisk transformation oplevede en betydelig stigning i omsætning og overskud. Med INDKOM på sidelinjen blev visionen klargjort, forretningsmodellen skærpet og organisationen styrket. Resultatet? En stærk vækstmotor og en robust bundlinje, der ikke kun opfyldte, men overgik forventningerne. Dyk ned i case-historien om et succesfuldt samarbejde, der skabte bæredygtig forretningsudvikling.

Nøgleresultater:

  • En klar vision og strategi for itpilot
  • En styrket forretningsmodel og en organisation gearet til profitabel vækst
  • En stærk økonomifunktion med fokus på “god husholdning” og relevant rapportering
  • En styrket salgs- og marketing afdeling, der tiltrækker større kunder og projekter
  • Omsætning steg med 15%, og vi opnåede en overskudsgrad på 10% allerede første år

Et ønske om profitabel vækst i forretningen

Hos itpilot ønskede ledelsen at skabe mere vækst i forretningen gennem en ny vækststrategi. Målet var at skabe en sund, profitabel og skalerbar forretning, som kunne vækste på både top- og bundlinje. INDKOM fik til opgave at facilitere strategiprocessen og sikre den efterfølgende forankring og opfølgning.

Sammen startede vi op med et strategiforløb i efteråret 2021, hvor vi igennem en række workshops fik formuleret en 3-årig strategiplan for itpilot. I løbet af strategiarbejdet hos itpilot fik vi arbejdet med langt de fleste forretningsområder, før vi stod med en køreklar vækststrategi.

En organisation med fokus på bundlinjen

Efter en grundig analyse af virksomhedens nu-situation påbegyndte arbejdet med forretningens fundament. Vision, mission og værdier blev konkretiseret og formuleret. Forretningsmodellen blev finpudset, så der hele vejen igennem var en rød tråd, der understøttede målet om profitabel vækst.

I strategiprocessen var vi desuden inde og berøre virksomhedens øvrige operationelle områder som økonomistyringen, organisationen og dens kultur, samt salg og marketing. Formålet her var at få skabt en organisation, der med et skarpt bundlinjefokus, var gearet til at realisere vækststrategien.

Fokus på forankring af strategitiltag

Output fra strategiprocessen var både konkrete finansielle og organisatoriske målsætninger, samt en plan for implementering af vækststrategien. Strategien blev nedbrudt til konkrete “Must Win Battles” med prioriterede initiativer fordelt over de kommende år.

I halen på strategiforløbet overgik samarbejdet til en INDKOM Årsaftale, hvor fokus har været på at implementere strategien og realisere målsætningerne, hvilket er vi sammen med ledelsen og medarbejderne er lykkes med over al forventning.

En vækststrategi med synlige resultater

Resultaterne fra vækststrategien har ikke været til at overse, da vi ramte de finansielle målsætninger helt præcist, både i regnskabsåret 2021/22 og 2022/23. Konkret voksede toplinjen med 15% i begge regnskabsår og overskudsgraden er gået fra nul til 10% i seneste regnskabsår.

Særligt vigtigt, lykkedes delmålene om at øge andelen af større kunder og projekter, samtidig med at vi øgede effektiviteten og indtjeningen på de enkelte projekter.

Parallelt har der også været stort fokus på at styrke og udvikle organisationen, samt få skabt et rum til at ledelsen kan holde fokus på at udvikle forretningen og ikke drukne i driftsmæssige opgaver. Et punkt vi ofte ser, bliver overset i strategiarbejde.

Som opfølgning, gav vi vækststrategien et servicetjek i foråret 2023 og er nu i gang med at implementere og eksekvere strategien på tredje år. Prognosen indikerer at omsætningen vokser med 15% igen i år og overskudsgraden når op på 15%. Som et naturligt led i ekspansionen, og for at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere og styrke kundeunderlaget, åbnede itpilot i november 2023 en afdeling i Aarhus.

Tillidsfuldt samarbejde mellem konsulent og ledelse

Udviklingen og implementeringen af den nye vækststrategi i itpilot har været en omfattende og flerårig proces, hvilket har stillet særlige krav til samarbejdet mellem virksomhedens ledelse og INDKOMs konsulent.

Igennem hele forløbet har itpilot haft samme konsulent tilknyttet, hvilket har skabt den nødvendige kontinuitet igennem de forløbne år. Samarbejdet har været gensidigt tillidsfuldt og der har været fokus på åbenhed i kommunikationen, både i forbindelse med udvikling af vækststrategien og den efterfølgende implementering.

”Vores nye vækststrategi, skabt i samarbejde med René Andersen og INDKOM, har været en game-changer for itpilot. Det har ikke kun været en rejse mod økonomisk vækst, men også en forvandling af vores forretningsmodel og organisation. Vi har set en imponerende stigning i både omsætning og overskudsgrad, hvilket bekræfter, at en solid strategi og stærkt samarbejde kan skabe bemærkelsesværdige resultater.”

Kenneth Løwe, Adm. direktør, itpilot

“ Det har været – og er stadig – en absolut fornøjelse at arbejde med itpilot. Vi har en virkelig god kemi, hvor vi i et fortroligt, afslappet og tillidsfuldt rum, kan udfordre hinanden og sammen skabe fremdrift for forretningen. Ledelsen i itpilot er blevet rigtig gode til at eksekvere på strategien og så er det jo altid en kæmpe glæde, at opleve vi rammer “Bulls Eyes” på de målsætninger vi opsatte for flere år siden. Jeg glæder mig altid til at mødes med itpilot og føler mig nærmest som en del af virksomheden.

René Andersen, Management konsulent, INDKOM

Lad os tage en snak om jeres ambitioner