Strategi // Grøn omstilling

Skal din virksomhed gøre en forskel?

Grøn omstilling

Aldrig før har vi talt mere om bæredygtighed og grøn omstilling, og aldrig før har de danske SMV’er arbejdet så fokuseret på at sænke deres Co2 aftryk, som en del af vores fælles indsats for at imødekomme de udfordringer, vi står overfor i forhold til menneskeskabte klimaforandringer.

For de små og mellemstore virksomheder er der store muligheder i grøn omstilling, der kan åbne døre for at sætte et stærkt aftryk i markedet og imødekomme kundernes stigende krav til bæredygtig produktion.

I INDKOM har vi efterhånden en solid erfaring med at hjælpe danske virksomheder, i alle størrelser, i gang med at sænke deres klimaaftryk. Vi kan være med hele vejen; fra den indledende snak, søgning af puljemidler til iværksætning og opfølgning.  Med andre ord har vi kompetencerne til at omsætte SMV’ernes klimaambitioner fra tanke til handling.

Hvad er grøn omstilling, og hvem er det for?

Formålet med grøn omstilling er at optimere virksomhedens Co2 skabende aktiviteter. Det handler om at bruge værktøjer som innovation, udvikling og tilpasning over til at forbedre produktionsprocessen, virksomhedens produkter/ydelser eller organisatoriske strukturer i retningen, så man ender ud med en grønnere forretningsmodel.

Det er dog ikke kun tunge produktionsvirksomheder, der bør kaste sig over grøn omstilling. SMV’er har også i stigende grad behov for at arbejde med deres Co2-aftryk. Flere større virksomheder stiller nemlig i stigende grad krav til et overblik af Co2-aftrykket, samt konkrete reduktionsplaner.

Disse har forpligtet sig til at reducere Co2-udledningen for hele virksomhedens værdikæde, hvilket pludselig også stiller krav til deres underleverandører – ofte SMV’er. SMV’erne forventes derfor både at kunne dokumentere deres klimaaftryk – eksempelvis gennem miljømærker eller andre grønne certificeringer – samt reducere aftrykket yderligere.

Hvorfor skal man arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed?

En central grund til at give sig i kast med at omstille virksomheden til en mere bæredygtig profil kan naturligvis være organisationens ønske om at tage del i det fælles ansvar for at gøre noget for klodens klima. For virksomheder er der desuden en række konkrete push og pull faktorer, der ligeledes gør sig gældende.

Grøn omstilling som et konkurrenceparameter

Først, så stiller forbrugere større krav til bæredygtige og miljøvenlige produkter, ligesom mange virksomheder som nævnt selv begynder at stille krav om dokumenteret bæredygtighed fra deres leverandører. Grøn omstilling kan derfor give adgang til nye kundegrupper – både på B2B og B2C markedet.  Dermed bliver et Co2 aftryk et konkurrenceparameter, som SMV’er kan bruge til at skille sig ud fra konkurrenterne på.

Bæredygtighed som produkt

Derudover er der et stort potentiale indenfor bæredygtighed for danske virksomheder, der udvikler nye grønne og cirkulære løsninger til både det danske og udenlandske marked. Der er her tale om brancher, der ofte kræver store investeringer i innovation, men som også ser en stor vækst med stærke eksportmuligheder.

Omstilling som en betingelse

Vi ser allerede afgiftssystemer, der favoriserer virksomheder, der har fokus på sænkelse af Co2 aftrykket. Forsætter denne trend ser vi muligvis ind i yderligere lokale og internationale restriktioner, som gør omstilling til en betingelse for at kunne operere i markedet. Dermed presses selv de tøvende virksomheder – inklusiv SMV’er – til at reagere.

Hvordan kommer man i gang med grøn omstilling?

Vejene til grøn omstilling kan være mange. Men det er klart, at er man en mindre virksomhed, så er der naturligt færre ressourcer og mindre tid til rådighed til arbejdet. Det stiller krav til, at man udnytter de midler, der er bedst muligt.

For mange SMV’er er ekstern rådgivning derfor en nødvendighed, når det kommer til grøn omstilling. Det behøver dog langt fra at betyde lange eller dyre processer. Vores anbefaling er at man starter små med en eller flere pilotprojekter, som derefter kan danne grundlaget for større tiltag. Kompetent rådgivning kan dog være en stor hjælp til at sikre, at projektet bliver løftet i mål, og at virksomheden får lært, hvad der gik godt, og hvad der skal ændres næste gang.

Er I klar til at arbejde med grøn omstilling, men mangler et kickstart til at komme i gang, så kan du downloade vores værktøj Grøn omstilling opstartsskema, som udgangspunkt for jeres arbejde. Her bliver du stillet centrale spørgsmål, der skal afklares før I kan komme videre med arbejdet.

Søg puljer til grøn omstilling

Der findes en række puljer med fokus på grøn omstilling. Disse kan være et godt startpunkt for arbejdet i jeres virksomhed. Her kan du blandt andet søge økonomiske midler til både rådgivning og implementering af jeres projekt. Lige meget om du er på vej ud af starthullet eller er godt i gang med dit grønne projekt er det muligt at søge puljerne.

Nogle af de mest almindelige puljer med fokus på grøn omstilling er:

  • GCO
  • SMV grøn

Her kan du få et overblik over de enkelte puljer til grøn omstilling, hvad de dækker, samt hvilke krav de hver især stiller.

Få hjælp til den grønne omstilling

Hos INDKOM tilbyder vi et gratis sparringsmøde, hvor vi giver jer et overordnet indblik i, hvilket potentiale et sådant projekt vil have, for netop jeres virksomhed. Vi afdækker lavthængende frugter og optegner en klar proces for jer.

Vil du høre mere? Så lad os tage en snak om om grøn omstilling og bæredygtighed allerede i dag.

”I Herlev Diamanten er vi glade for sparringen med INDKOM i forbindelse med generationsskiftet og i den løbende udvikling af firmaet. Vi har sammen skabt en unik model, der passer til os - ikke bare fået en standardløsning. En fælles god og gennemarbejdet proces sikrede, at alle synspunkter og vinkler blev vendt og resulterede i en aftale, der skaber tryghed, og som kan tilrettes undervejs, hvis forholdende ændrer sig”.
Leif Mikkelsen, direktør, Herlev Diamanten

Hent vores guide til Den Gode Strategiproces

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Book kaffemøde i dag

Claus Damsgaard
Partner og konsulent

Læs om vores øvrige specialistydelser