Skip to main content

Få hjælp til strategisk markedsanalyse

Står din virksomhed over for at skulle lancere et nyt produkt eller en ny ydelse? I så fald er det vigtigt at undersøge markedet og få foretaget en markedsanalyse, da det er nødvendigt for at kunne vurdere, om du vil kunne sælge produktet eller ydelsen. Hos INDKOM tilbyder vi professionel hjælp til markedsanalyser, og vi hjælper dig med at undersøge markedet og identificere nye vækstmarkeder.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at få foretaget en markedsanalyse. Vi tilbyder forretningsudvikling i øjenhøjde, som skaber resultater, og vi er specialister i at optimere små og mellemstore virksomheder. Uanset hvor i processen du mangler hjælp, står vi klar til at give dig kompetent sparring, professionel vejledning og konkrete værktøjer, som du kan anvende i din virksomhed.

Hvad er en markedsanalyse?

En markedsanalyse er et værktøj, som du kan bruge til at undersøge markedet og mulighederne for vækst på nye markeder. Det kan enten være med et eksisterende eller et nyt produkt, som du ønsker at udvide til nye geografiske områder eller nye kundesegmenter.

En markedsanalyse er både relevant, hvis du planlægger at stifte en ny virksomhed, men i særdeleshed også som et led i en ny vækststrategi, hvis du allerede har en etableret virksomhed.

Hvordan laver man en markedsanalyse?

Der findes mange forskellige metoder og modeller, som man kan bruge til at lave en markedsanalyse. Markedsanalyseprocessen kan virke omfattende, men hos INDKOM har vi udviklet et værktøj til strategisk markedsanalyse, som er nemt at forstå og anvende i praksis. Værktøjet kan bruges af både B2B og B2C virksomheder, og det sikrer dig, at du når omkring alle de vigtigste faktorer, som du bør tage højde for, hvis du overvejer at bevæge dig ud på et nyt marked. Du finder værktøjet ved at klikke her.

Hos INDKOM har vi mange års erfaring med at hjælpe SMV’er med at lave solide markedsanalyser. Overordnet inddeler vi arbejdet med markedsanalyse i tre faser med hvert sit formål: markedsudvælgelse, markedsundersøgelse og markedsindtrængning.

1. Markedsudvælgelse

I denne fase undersøger man, hvilket marked der er mest interessant. Det sker gennem en makro- og mikroscreening, hvorefter du vil være i stand til at vurdere og vælge markeder. Når man foretager en makroscreening, laver man en udvælgelse af potentielle lande og definerer de økonomiske og samfundsmæssige kriterier. Du kan for eksempel opstille kriterier vedrørende befolkningsstørrelse, BNP pr. indbygger, inflationsrate, indkomstfordeling og sprog. En mikroscreening går derimod ud på at definere produktet og de markedsmæssige kriterier, hvor man blandt andet tager højde for forhold vedrørende udbud, efterspørgsel, distribution og marketing.

Ud fra kriterierne giver man de enkelte lande en scoring, som definerer, hvorvidt det enkelte land opfylder de opstillede kriterier. Gennemsnitsresultatet af screeningerne giver dig et indblik i markedsattraktiviteten og den konkurrencemæssige styrke, og det giver dig mulighed for at prioritere potentielle markeder i forhold til hinanden. Herefter bør du sammenholde de enkelte markeder med din virksomheds interne forhold, hvor du vurderer, hvordan markederne passer med virksomhedens interne kompetencer og ressourcer.

2. Markedsundersøgelse

I denne fase undersøger man, hvordan situationen er på markedet. Her tager man udgangspunkt i følgende fire kategorier: markedet, kunder, konkurrenter og partnere. Først og fremmest bør der i denne fase foretages forskellige former for analyser af markedet. Til dette anbefaler vi SWOT-analyse, PESTEL-analyse og Porters Five Forces. Tilsammen giver de et overordnet overblik over markedssituationen og -forholdene – herunder konkurrencesituationen. Når du skal undersøge kunder, konkurrenter og partnere drejer det sig i høj grad om at identificere og analysere de vigtigste aktører.

3. Markedsindtrængning

I denne fase undersøger man, hvordan virksomheden vil indtage markedet. For at lykkes med dette kræver det, at der bliver lagt en solid indtrængningsstrategi, som skal stå i supplement til den overordnede strategi med klare valg vedrørende distributionsform, opbygning af international værdikæde og organisation samt produkttilgang og brandstrategi.

Hvorfor skal man lave en markedsanalyse?

Du skal lave en markedsanalyse, når afsætning af produkter eller ydelser skal finde sted, da den giver dig værdifuld indsigt i markedet og dine potentielle kunder. Den giver dig de bedste forudsætninger for at skabe en stærk markedspositionering.

Formålet med markedsanalysen er at få indsigt i kundernes adfærd og behov for det specifikke produkt eller ydelse, som din virksomhed allerede sælger eller har intentioner om at sælge. Den giver ligeledes et indblik i selve markedet og konkurrenterne og derved et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger og handle ud fra dem. Via markedsanalysen kan du vurdere potentialet i det produkt, du vil lancere, og du får adgang til vigtige informationer, som du har brug for, hvis du vil opnå succes med lanceringen.

Inden lancering af et produkt eller ydelse vil det altid være hensigtsmæssigt og fordelagtigt at få foretaget en markedsanalyse, da du således undgår at bruge unødvendig tid og ressourcer på at udvikle og lancere et produkt, der alligevel ikke kan sælge. Hvis du får foretaget en markedsanalyse inden lanceringen, kan du således undgå at begå alvorlige fejl, der koster på bundlinjen.

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Få viden og indspark i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Med din tilmelding accepterer du at modtage vores nyhedsbrev med viden, værktøjer og invitationer til events (1-2 gange pr. måned via email). Du kan til enhver tid afmelde igen. Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Se mere i vores persondatapolitik