Skip to main content

Få hjælp til værdikædeoptimering

Mangler du hjælp til at optimere værdikæden i din virksomhed? Hos INDKOM tilbyder vi professionel hjælp til værdikædeoptimering, og vi hjælper dig med at analysere værdien af de enkelte aktiviteter i din virksomhed. På baggrund af værdikædeanalysen kan du få et indblik i, hvilke aktiviteter der bør forblive i virksomheden, og hvilke der bør fjernes eller outsources. Det er vigtigt at være bevidst om, hvilke led i værdikæden der skaber værdi for din kunde og din forretning, da disse skal være genstand for procesoptimering.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at få bedre styr på din virksomheds eller organisations værdikæde. Vi tilbyder forretningsudvikling i øjenhøjde, som skaber resultater, og vi er specialister i at optimere små og mellemstore virksomheder. Uanset hvor i processen du mangler hjælp, står vi klar til at give dig kompetent sparring, professionel vejledning og konkrete værktøjer, som du kan anvende i din virksomhed.

Hvad er en værdikæde?

En værdikæde (engelsk: value chain) beskriver en virksomhed og dens aktiviteter, samt hvordan de skaber værdi for kunderne. Det er netop kundens oplevelse af produktet eller ydelsen, der skaber dets værdi.

Værdikæden blev introduceret i midten af 80’erne af forretningsøkonomen Michael Porter, og hans model indeholder i sin oprindelige form ni forskellige aktiviteter. I dag benyttes værdikædebegrebet i vid udstrækning, men det forbindes stadig med Porter.

De ni forskellige aktiviteter består af primære aktiviteter og støtteaktiviteter, som danner et overordnet billede af virksomheden. De primære aktiviteter berører selve produkterne eller serviceydelserne i modsætning til støtteaktiviteterne, som ikke er i direkte forbindelse med dem. Samspillet mellem alle aktiviteterne er med til at afgøre, hvor konkurrencedygtig en virksomhed er. Ved at tage udgangspunkt i aktiviteterne vil du lettere kunne identificere, hvilke aktiviteter i værdikæden der skaber værdi for dine kunder.

Primære aktiviteter:

  • Indgående logistik omfatter alle de aktiviteter, der har at gøre med indkøb, ekstern transport og lagerstyring i forbindelse med de elementer og råvarer, som bruges i virksomheden.
  • Produktion dækker over alle de processer, som for eksempel design, bearbejdning og udvikling, der transformerer råvarer til færdigvarer. Det indebærer blandt andet, hvor mange varer der skal produceres.
  • Udgående logistik handler om, hvordan virksomheden håndterer de færdigproducerede varer i form af ordremodtagelser, pakning, lagring og distribution.
  • Markedsføring og salg indebærer alle de aktiviteter, der har til formål at øge salget, og som skal få kunderne til at købe produkterne eller ydelserne. Dette gøres eksempelvis gennem reklamer, kommunikation og annoncer.
  • Service efter salg omfatter alle de aktiviteter, der opstår efter et salg, og som er med til at give kunderne den fulde værdi af det, de har købt. Det kan for eksempel være kundesupport, installationer, reparationer og reklamation.

Støtteaktiviteter

  • Virksomhedens infrastruktur indebærer en beskrivelse af hele strukturen i virksomheden i forbindelse med den generelle drift, organisationsstruktur, ledelse, planlægnings- og økonomisystemer.
  • Menneskelige ressourcer dækker over HR (Human Ressource), og hvordan man sikrer det rette match mellem medarbejder og virksomhed. Det dækker både over rekruttering, uddannelse, udvikling og fastholdelse eller afskedigelse af medarbejdere.
  • Produkt- og teknologiudvikling handler om at sikre, at virksomheden er på forkant med den teknologiske udvikling. Den tilgængelige teknologi i virksomheden har stor indflydelse på produktionens kvalitet og effektivitet. Aktiviteten dækker også over vedligeholdelse og reparation af produktionsudstyr.
  • Indkøb indebærer alle de aktiviteter, som har at gøre med indkøb til virksomheden og valg af leverandører. Det er for eksempel indkøb af varer, inventar, bygninger, maskiner og serviceydelser.

Hvorfor optimere værdikæden?

Værdikædeoptimering handler i bund og grund om at forstå din virksomhed og de aktiviteter, der udgør den. Når du skal optimere værdikæden i virksomheden, handler det først og fremmest om at kortlægge værdikæden – jo flere detaljer, des bedre – og herefter identificere muligheder for optimering.

Formålet med en værdikæde er, at den gør dig i stand til at analysere, hvilke led i virksomhedens aktiviteter der skaber højest værdi. Værdikædeanalysen er et værktøj, som hjælper dig med at danne et overblik over virksomheden. Når værdikæden er opdelt i enkelte aktiviteter, er det lettere at behandle dem hver for sig og således vurdere deres vigtighed. Værdikæden er et vigtigt analyseredskab, hvis du skal finde ud af, hvordan virksomheden kan optimeres og gøres endnu bedre. Ved at arbejde med værdikædeoptimering vil du blive i stand til at identificere og vurdere alle aktiviteterne i din virksomhed og derved kunne arbejde endnu mere målrettet på at øge den samlede effektivitet og dermed indtjening.

Værdikædeoptimering er relevant for langt de fleste virksomheder og organisationer. Selvom det egentlig er udviklet til produktionsvirksomheder, kan det let tilpasses til de fleste andre slags virksomheder. Der er stor forskel på virksomheder, og mindre virksomheder vil for eksempel ikke nødvendigvis have behov for at etablere alle aktiviteterne. Optimering af processer og værdikæde er dog relevant for næsten alle slags virksomheder, da der altid vil være noget i den enkelte virksomhed, der vil være fordelagtigt at optimere på.

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Få viden og indspark i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Med din tilmelding accepterer du at modtage vores nyhedsbrev med viden, værktøjer og invitationer til events (1-2 gange pr. måned via email). Du kan til enhver tid afmelde igen. Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Se mere i vores persondatapolitik