INDLÆG

8 gode råd til generationsskifte

Der er mange aspekter at tage hensyn til, når I skal lave et ejerskifte af virksomheden, i form af et generationsskifte. Der er værdifuld viden og værdier, der skal videregives, og der skabes plads til nye ideer og ny energi. Jeg har gennem årene set og hjulpet en del virksomhedsejere gennem processen. For at både virksomhed og mennesker kan komme bedst muligt igennem, har jeg her samlet otte gode råd til det bedste generationsskifte:

1. Begynd generationsskiftet i god tid

Det tager tid at planlægge et godt generationsskifte. Og lad os være ærlige. Det tager også tid at vænne sig til tanken. For at være forberedt så godt som muligt og få bedst gavn af skattereglerne anbefaler jeg, at I begynder generationsskiftet ti år før, du begynder at trække dig tilbage, hvis det er muligt. Den nuværende ejer, den nye ejer og virksomheden skal bruge tid på et vellykket skifte.

2. Hav en plan for det næste kapitel

Du har lagt mange timer, tanker og hjerteblod i din virksomhed. Derfor skal du have en plan for, hvad du vil med næste kapitel af dit liv. Hvis virksomheden er hele dit liv og indeholder hele din omgangskreds, så virker et ejerskifte skræmmende. Og så kommer du måske ikke i gang i ordentlig tid.

Jo bedre du har forberedt dig på og planlagt, hvordan og i hvilken takt du vil geare ned og overdrage styringen, jo mere ro i maven vil både du og andre have under forløbet. Det giver dig også en større tilfredshed med tiden efter generationsskiftet.

3. Få hjælp udefra

Der er mange teknikaliteter, der skal være i orden ved et ejerskifte. Juridisk, skattemæssigt, bevillinger, konkurrenceklausuler og meget mere. Hvis ikke din revisor og advokat hver især er eksperter i generationsskifte, så kan de måske hjælpe dig til at finde den rette hjælp til det, de ikke kan klare. Herudover er det altid godt at få nye øjne på din virksomhed. Har du en enkelmandsejet virksomhed, kan det desuden være værd at se på andre selskabsformer i forbindelse med generationsskiftet.

Det er vigtigt, at du og overtager har hver jeres rådgiver. Det er især vigtigt, hvis generationsskiftet sker indenfor familien eller andre nære relationer. Med egne rådgivere kan begge parter føle sig sikre på at få den rette vejledning, og det giver også mulighed for at få stillet eventuelle svære spørgsmål.

4. Hvem skal overtage, hvordan og til hvilken pris?

Selv om du ikke er gået i gang med et generationsskifte, kan du godt have en naturlig arvtager, hvor det mere handler om hvordan og hvornår end hvem. Hvis du ikke har det, skal du finde ud af, om virksomheden skal sælges til en ny ejer, det være sig en fusion med en konkurrent, en iværksætter eller noget helt tredje. Det kan også være, at den bedste løsning er at overdrage til medarbejderne. Det er mange muligheder.

Så skal det besluttes, om du skal stoppe fra den ene dag til den anden, eller om der skal være en glidende overgang, så du kan sætte den nye ejer ind i tingene. Ligesom det skal besluttes på forhånd, hvem der har det endelige ord i den periode og hvad der må laves af ændringer. Men det er vigtigt at sætte en dato for, hvornår du afleverer dine nøgler, så du ikke bliver hængende i al evighed, selv om det er svært at give slip.

Og hvad skal det så koste? Det kommer nok an på, om du sælger indenfor familien, hvor der er særlige muligheder. Sælges virksomheden som medarbejderaktier eller i rent salg eller noget helt tredje? Mulighederne er mange, så det kan godt betale sig at få en professionel rådgiver til at hjælpe jer gennem overvejelserne, så I får lagt den bedste strategi.

Du skal også sørge for at få hjælp til en plan for, hvordan du skal anbringe de penge, du måtte få ud af salget.

5. Gør din virksomhed lækker

Ligesom ved et hussalg så er det vigtigt, at din virksomhed fremstår ren og velholdt, og der ikke ligger rod i hjørnerne - hverken bogstaveligt eller billedligt talt. Prøv at se på din virksomhed med en købers øjne. Alt det, som du eller dine medarbejdere tager for givet, men som ikke nødvendigvis er selvfølgeligheder for en køber, bør I få skrevet ned.

Det giver værdi, hvis I tydeligt beskriver de synlige og de usynlige områder, og hvor I ser uudnyttede områder, så potentialet vises frem for den nye ejer. Lav eller revurder virksomhedsstrategien og kom som minimum omkring:

Virksomheden: Beskriv personalepolitikker, CSR, værdier og historien. Skriv ned, hvilke holdninger og værdier du selv har som leder og ejer. Jo tydeligere de er, jo mere mening de giver for den nye ejer, jo større er chance for, at den nye ejer forsøger at videreføre dem.

Medarbejdere: Hvem har hvilke kvalifikationer, ansvarsområder, og hvad er der af udviklingspotentiale? Hvordan er hverdagen og arbejdsgangene?

Produkter og ydelser: Hvad er jeres vigtigste produkter eller ydelser og patenter? Har I nogle konkurrencemæssige fordele? Ligger der nye realiserbare muligheder klar eller uudforskede områder?

Salg og markedsføring: Hvad har I af salgskanaler i dag, og hvordan markedsfører I jer? Er der evt. noget, der ikke virkede, og ideer I endnu ikke har afprøvet?

Leverandører og samarbejdspartnere: Hvem handler I med, og hvilke aftaler ligger der? Hvorfor er det netop dem? Hvem samarbejder I med og er der andre med potentiale?

Kunder: Vis jeres eksisterende og kommende markeder og kundekreds.

Økonomi: Hvad har virksomheden af værdier, hvordan står det til, og hvordan ser fremtiden ud?

Er du i gang i god tid, kan overstående også vise muligheder for udvikling og effektiviseringer, som du selv kan nå at sætte i gang. Ingen har lyst til at overtage en virksomhed, der er gået i stå.

6. Forbered den nye ejer

Uanset hvem der skal prøve at fylde dine sko, så er der en stor opgave forude. Så igen. Jo før jo bedre. Selv en søn eller datter, der er vokset op i virksomheden, eller en mangeårig ansat kender måske nok til arbejdet i virksomheden, men de kender ikke nødvendigvis lige præcis dine opgaver i forhold til drift og ledelse. Noget kan læres ved at følge med dig rundt i en periode. Andet som ledelse og økonomiforståelse eller hvad der nu er relevant for at overtage netop din stilling, skal de på skolebænken for at lære.

Husk at hjælpe den nye ejer med at få skabt relationer til alle fra medarbejdere over leverandører og samarbejdspartnere til kunder. Meget kan tabes på gulvet, hvis du ikke hjælper dem på vej.

7. Gennemfør generationsskiftet

Når alle aftalerne er lavet, og I er i gang med gennemførelsen, så sørg for at holde jer til aftalerne. Med jeres aftaler om praktiske, økonomiske, og juridiske forhold, så burde I nå frem til dagen, hvor du overlader tøjlerne fuldstændigt.

Pas på ikke at misfortolke respekt for din person og dine erfaringer som et manglende ønske om at stå på egne ben. Specielt ved generationsskifte indenfor familien kan uklarheder føre til problemer, hvis du smutter for hurtigt for at nyde din frihed eller næste projekt eller lige så slemt, hvis du bliver hængende.

8. Nyd dit næste kapitel

Når du med ro maven kører hjem fra virksomheden for sidste gang og den nye ejer glad og tryg står i døren til en fortsat veldrevet virksomhed og vinker, så ved du, at I har lavet et godt generationsskifte.

Vil du løbende have gratis inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få tilsendt alle nye indlæg direkte på mail.