Skip to main content

Nyudnævnt leder – hvad nu?

Claus Damsgaard

Stifter og partner

Som nyudnævnt leder står du over for den udfordring – og det privilegium – det er at lede et team. I dette indlæg giver vi dig gode råd, der kan hjælpe dig med at navigere effektivt, i din nye rolle. Vi fokuserer på vigtige færdigheder og indsigter, der er relevante for lederudvikling, herunder kommunikation, teamforståelse, og personlig udvikling.
Vi ønsker at give dig en god start til at få bygget stærke relationer med dit team, træffe informerede beslutninger, og fremme et positivt arbejdsmiljø. Læs med og forhåbentligt kan vi gøre det lidt nemmere at være nyudnævnt leder.

Kend dig selv (som leder)

For at blive en effektiv nyudnævnt leder, starter rejsen med selvindsigt. Forståelse af dine styrker, svagheder og ledelsesstil er vigtig, da det påvirker dit teams dynamik og din evne til at styre igennem ledelsesudfordringer. Vi anbefaler fx at bruge personlighedstests, såsom DiSC, og lignende, til at opnå en værdifuld forståelse af din adfærd og dit samarbejde med andre. Sådanne tests kan skabe et godt udgangspunkt for at tilpasse din ledelsesstil og fremme et positivt arbejdsmiljø.

Det giver også god mening at overveje dine kerneværdier og sætte klare, realistiske mål for din ledelsesrejse. Dine værdier vil guide dine beslutninger og hjælpe dig med at udvikle en sammenhængende tilgang til ledelse, mens målsætninger giver retning og mulighed for at spore din fremgang. Ved at sætte tid af til selv-refleksion (selvom den kan være knap) og være åben for læring og udvikling, kan du udvikle en autentisk og effektiv ledelsesstil, der gavner både dig og dit team.

Find en mentor – og et netværk

At finde en mentor og etablere et robust professionelt netværk giver rigtig god mening som nyudnævnt leder. En mentor, der matcher dine værdier og forstår dine udfordringer, kan give dig personlig vejledning og feedback, som er uvurderlig for din udvikling. Denne relation giver dig mulighed for at lære af en erfaren leders succeser og fejltagelser, hvilket kan accelerere din egen læring og tilpasning til lederrollen.

På samme tid er et bredt netværk af professionelle kontakter, inden for din industri eller ledelsesfelt, en kilde til nye perspektiver, støtte og mulige samarbejder. Ved aktivt at engagere dig i faglige netværk, både online og offline, åbner du døren til en masse ressourcer, der kan forbedre dig som leder og styrke din karriere på lang sigt. Disse forbindelser er ikke kun vigtige for at opnå indsigt og rådgivning, men også for at opbygge et fundament af støtte, som du kan trække på gennem din ledelsesrejse.

Lær dine medarbejdere at kende

Forståelse af dine medarbejdere på individuelt niveau er afgørende for effektiv ledelse. Ved at anvende personprofiler får du værdifulde indsigter i hver medarbejders unikke styrker, svagheder og motivationsfaktorer. Dette gør det muligt for dig at tilpasse din ledelsesstil og kommunikation, hvilket styrker tillid og samarbejde inden for teamet.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på teamdynamikker. Ved at forstå, hvordan forskellige personligheder interagerer med hinanden, kan du fremme et positivt og inkluderende arbejdsmiljø. Det kan være med til at styrke samarbejdet og effektiviteten i teamet. At kende dine medarbejdere og anerkende deres forskelligheder er nøglen til at udvikle et stærkt, sammentømret team.

Arbejd med din kommunikation

Effektiv kommunikation er nødvendigt for at få succes som nyudnævnt leder. Det kræver, at du formidler det store billede, forventninger og giver feedback klart og konsekvent, samtidig med at du er en aktiv lytter. Puha… Men det handler ikke kun om din kommunikation; det du ønsker at skabe, er en kultur, hvor feedback og ideudveksling værdsættes, da det styrker teamets samhørighed og effektivitet.

For at sikre klar kommunikation skal du hold budskaberne klare og enkle budskaber – nøjes fx med at sige én ting ad gangen. Vær samtidig bevidst om, at dit kropssprog og din tone skal understøtte, hvad du siger. Men husk også, at aktiv lytning, hvor medarbejdere bliver og føler sig hørte, er afgørende for at opbygge tillid og få sat teamets viden og erfaring i spil. God kommunikation er en løbende proces, der kræver engagement og øvelse, så vær ikke bange for at kaste dig ud i det.

Fortsæt med at lære

Kontinuerlig læring hjælper dig med at forblive en effektiv leder. Ved at forpligte dig selv til løbende at udvikle nye færdigheder og udvide din viden, kan du bedre håndtere ledelsesudfordringer og skabe et velkørende team. Dette inkluderer alt fra at deltage i online kurser og læse faglitteratur til at engagere sig i faglige udviklingsaktiviteter.

Evnen til at tilpasse din måde at lede på, baseret på feedback og forandringer, er lige så vigtig. Det viser, du er fleksibel og dit engagement i både personlig og teammæssig vækst. Ved at gå forrest for at fremme en kultur af kontinuerlig læring, inden for dit team, styrker du innovation og samarbejde, hvilket er afgørende for langtidsholdbar succes.

Lær at uddelegere

Effektiv uddelegering, af opgaver og ansvar til medarbejdere, er nødvendigt at lære som ny leder. Start med at definere opgaverne klart, vælg den rette medarbejder baseret på deres kompetencer, og sørg for den nødvendige support og åbenhed for dialog.

Ved at uddelegere opgaver får du sat medarbejdernes kompetencer og erfaring i spil, samtidig med at giver du dit team mulighed for at udvikle nye færdigheder og bygger tillid ved at udvise samme. Husk at koble uddelegering med den enkelte medarbejders personprofil, så du får lavet den rette overlevering og opfølgning.

Vær beslutningsdygtig

At være beslutningsdygtig betyder at den nye leder viser sin evne til at navigere i usikkerhed og træffe svære beslutninger. Særligt som nyudnævnt leder er det afgørende at finde den rette balance mellem at træffe hurtige beslutninger og inddrage teamet for at sikre, at forskellige perspektiver og viden bliver taget i betragtning.

For at træffe effektive beslutninger, start med at vurdere situationen grundigt, vær åben for dit teams input, og kommunikér klart beslutningens grundlag og forventede resultater. Derved kan du sikre teamets opbakning og signalere, at du – som leder – vægter både resultater og medarbejdernes bidrag tungt.

Håndter konflikter konstruktivt

Konstruktiv konflikthåndtering er nødvendig for at bevare et positivt arbejdsmiljø og styrke teamdynamikken. Arbejd på en kultur, hvor åben dialog værdsættes, da det kan forebygge mange konflikter. Når konflikter opstår, skal du gå ind i dem for at sikre, at alle parter føler sig hørt, og arbejde mod en løsning, der respekterer alles perspektiver.

Fokusér på problemet frem for personen og brug konflikten som en læringserfaring, hvis muligt. Samtidig er det vigtigt at få lukket konflikter før end senere, da selv mindre konflikter kan vokse sig store. At kunne lukke en konflikt hurtigt i en proces, hvor alle føler parter sig hørt er dermed en god egenskab som nyudnævnt leder.

Fejr succeser

Anerkendelse og fejring af succeser er afgørende for at opbygge et motiveret og engageret team. Det styrker begejstringen for arbejdet og samarbejdet, og det viser din anerkendelse – som leder – af den indsats, dit team har ydet. Find en balance mellem at fejre den enkelte og teamet og husk at inddrage de personer, hvis arbejde og indsats ikke er så nemt at aflæse i KPI’erne. I sidste ende er det et samlet team du skal, du skal løfte.

Få viden og indspark i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev