INDLÆG

Vækstpotentialet skal udnyttes i de små og mellemstore virksomheder

Rygraden i det danske erhvervsliv er og bliver de små og mellemstore virksomheder. Derfor peger politikerne ofte på den mulige vækst, der gemmer sig i segmentet. SMV’erne har dog sjældent ressourcerne og kompetencerne til at forløse deres fulde potentiale.

Det på trods tøver de ofte med at investere i ekstern konsulentrådgivning. Mine erfaringer viser ellers, at der er værdi at hente for de virksomheder, der vælger at sige ja tak til hjælp fra en mand på sidelinjen. Derfor er det op til konsulenterne at bevise deres værd overfor de mindre virksomheder og hjælpe dem med at indfri deres ambitioner.

Det konsulentmættede erhvervsliv

Konsulent mig her og konsulent mig der! Det er tanken, der opstår i ens hoved, når man scroller igennem sit LinkedIn-netværk. I det moderne samfund bliver titlen konsulent nemlig kastet til højre og venstre på tværs af alle former for brancher. Resultatet er et erhvervsliv, som af gode grunde forholder sig kritisk til titlen. De fleste store danske virksomheder ser dog ud over denne kritiske tilgang og har for længst anerkendt værdien af at tilknytte eksterne konsulenter fra store globale konsulenthuse. Det kniber til gengæld med de små og mellemstore virksomheder. Her er prioriteringen anderledes, og der er ikke behov for tykke konsulentrapporter, der samler støv i reolen. Segmentet er nemlig præget af manglende overskud i en presset dagligdag og fokuserer derfor kun på kortsigtede handlinger fremfor langsigtede tanker. Det er derfor også forståeligt, at de mindre virksomheder, modsat de store, til stadighed forholder sig kritiske overfor konsulentrådgivning som en mulighed. Men det betyder, at de går glip af den værdi, en ekstern partner vil kunne tilføre.

Et uforløst potentiale

Økonomisk set kunne vi som samfund være ligeglade. Det går nemlig fremad med den danske vækst, og der er masser af de mindre danske virksomheder, der har store ambitioner og stormer fremad. Det ser jeg som partner i et konsulenthus daglige eksempler på. Min pointe er dog, at der er endnu flere SMV virksomheder, der har potentiale til at vækste. Problemet er efter min mening, at de har svært ved at skabe væksten alene og samtidig forholder de sig ikke til muligheden for ekstern rådgivning. Konsekvensen heraf er, at ambitionerne om vækst forbliver uforløste i rigtig mange af denne type mindre virksomheder. Med en økonomi, hvor langt størstedelen af virksomhederne netop hører til i SMV segmentet, kan vi i Danmark ikke leve med, at dette vækstpotentiale ikke udnyttes.

Drukner i den daglige drift

Det uforløste potentiale eksisterer på trods af, at politikerne på Christiansborg i årevis har italesat betydningen af vækst i netop SMV segmentet. I mine øjne skyldes det, at de fleste SMV’er er kendetegnet ved at have størstedelen af de ansatte dedikeret til drift. Det betyder, at der er få eller ingen ressourcer på det strategiske niveau. De overordnede tanker omkring forretningens fremtid strander derfor som gode intentioner og ikke konkrete handlinger, der kan sikre væksten. Det er en naturlig konsekvens af en hverdag, hvor der forståeligt nok ofte fokuseres på her og nu problemer fremfor den strategiske retning.

Strategisk værdiskabelse

Ovenstående billeder kommer til udtryk i en lang række mindre virksomheder, og det er netop her, at en konsulent efter min bedste overbevisning vil kunne hjælpe. Der er nemlig ofte behov for et nyt perspektiv, der kan skabe strategisk overblik. Dermed ikke sagt, at virksomhederne skal begraves i tonstunge ringbind med overordnede tanker, der kræver uanede ressourcer at implementere, og som derfor aldrig kommer til at se dagens lys. I stedet handler det om at finde brugbare redskaber, som de mindre virksomheder kan benytte i deres travle hverdag. Kort sagt handler det om at bidrage med de strategiske ressourcer og kompetencer, som oftest ikke er tilstede i SMV segmentet. Hvis samarbejdet laves på den rigtige måde, kan en ekstern konsulent derfor på meget direkte vis skabe værdi for de mindre virksomheder. Det peger alle de erfaringer, jeg har gjort mig i arbejdet med de små og mellemstore virksomheder i hvert fald på. Det er derfor på tide, at vi som konsulenter beviser vores værd og forløser det vækstpotentiale, der unægtelig stadig gemmer sig i de mindre virksomheder.

Vil du løbende have gratis inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få tilsendt alle nye indlæg direkte på mail.