Dagligvarehandlen

Strategiudvikling i øjenhøjde

Udfordring

Dagligvarehandlen (der tidligere hed Dansk Handelsblad) er et landsdækkende medie-og videnshus inden for dagligvarebranchen. Efter et ledelsesskifte kontaktede Dagligvarehandlen Niels. Med overtagelsen ønskede de nye ledere at sætte gang i en strategiudvikling, der skulle konkretisere den nye retning for organisationen, samt få samlet organisationen omkring den nye ledelse. Samtidig skulle medarbejdergruppen involveres i strategiudviklingen for at skabe engagement, medindflydelse og ejerskab medarbejdergruppen og organisationen imellem. Her blev Niels bragt ind som facilitator.

Løsning

Efter de indledende samtaler med ledelsen vedrørende ønsker og vilkår og internt ”kick off”-møde, tog alle medarbejderne i Dagligvarehandlen en dag ud af huset over to omgange, hvor processen med strategiudvikling for alvor blev skudt i gang. Her lavede de forskellige øvelser for at diskutere missioner, mål, succeskriterier, osv. Disse blev samlet i et ”strategi-dokument”, der efter bestyrelsens godkendelse var klar til at blive ageret på.

Mellem dagene fik både ledelsen og medarbejdergruppen opgaver, som var med til at gøre processen konkret og forståelig, og som samtidig skabte indsigt og forståelse. Alle var klar over retningen og bevidste om, hvordan de kunne bidrage hertil. Strategien var operationel og eksekverbar for hele organisationen – ikke kun ledelsen.

Resultat

Arbejdet med strategiudvikling og samarbejdet med Niels har gjort en stor forskel i Dagligvarehandlen: Organisationen og medarbejderne kender den strategiske retning; faktisk efterspørger de videre arbejde med strategiudvikling. Derudover er der blevet skabt en høj grad af ejerskab og engagement i medarbejdergruppen.

Hvad siger kunden om samarbejdet?

”Niels var i hele processen i øjenhøjde med os og meget forstående, for han stod ikke bare og lirede modeller af. Det blev gjort til vores. Niels satte sig ind i konteksten, forstod situationen og handlede derefter. Han tog højde for, hvad vi ønskede. Der var ikke nogen processer, hvor folk sad og tænkte, ”hvad skal vi gøre det her for?”, ”Hvad skal det nytte?”. Medarbejderne følte derimod ejerskab over for processen og strategien, fordi de blev set og fik anerkendt deres input. I mit arbejde i dag inddrager jeg nogle af de metoder, vi brugte sammen med Niels. Dels for at få en rød tråd, men også fordi de virker .”
Peter Helm-Petersen, adm. direktør Dagligvarehandlen

Hvad siger konsulenten om samarbejdet?

”Der kom mange spændende vinkler ud af samarbejdet med Dagligvarehandlen, da hele organisationen var involveret i strategiprocessen. Det var en fornøjelse at være konsulent, og jeg oplevede en positiv ånd blandt medarbejderne, som gjorde eksekveringen lettere.”
Niels Sparre, Partner og Konsulent INDKOM Niels Sparre, Partner og Konsulent INDKOM

Læs flere cases

10 år som konsulent for Cklar Service

10 år som konsulent for Cklar Service

Igennem 10 år har vi samarbejdet med Cklar Service om strategi og drift. Læs casen og bliv klogere på, hvordan samarbejdet har skabt udvikling i virksomheden.

Forretningsudvikling for Dental2000

Forretningsudvikling for Dental2000

Sammen med Dental2000 har vi blandet andet udviklet servicekonceptet. Læs casen og bliv klogere på, hvordan samarbejdet har skabt udvikling i virksomheden.