Skip to main content

En investering i fastholdelse af din nye medarbejder

Onboarding kan være med til at sikre, at dine nye medarbejdere får en god start på deres arbejdsliv i din virksomhed. Det hjælper dig til at fastholde dem i din virksomhed, så du undgår dyre og ressourcekrævende genansættelser.

Men onboarding kræve en god, struktureret proces, der kommer hele vejen omkring for at sikre, at den nye medarbejder føler sig godt taget imod og klædt på til at gå ind i de arbejdsopgaver, som venter på dem. På denne side kan du læse mere om onboarding, hvorfor du skal arbejde med det, og hvordan du kommer i gang.

Hvad er onboarding?

Onboarding er den proces, der finder sted, når en ny medarbejder bydes velkommen i virksomheden. Formålet med onboarding er at give medarbejderen den nødvendige viden, der skal til for at få succes i jobbet samt at sikre, at medarbejderen falder til i afdelingen blandt nye kolleger. Onboarding har således både et fagligt og et socialt/kulturelt sigte. Onboarding omhandler ikke blot den nye medarbejders første arbejdsdag. Allerede inden første arbejdsdag starter onboarding-processen – også kaldet pre-boarding. Her kommunikeres om kontrakt og formaliteter såsom adgangskort, udstyr m.m. I denne del af processen er det ydermere en god idé, at lederen udarbejder en agenda for den nye medarbejders første uge eller to.

Som en del af onboarding er det desuden vigtigt, at der på den første arbejdsdag afsættes tid til en grundig introduktion til de nye kolleger og arbejdsomgivelser. Hvor ligger nærmeste toilet? Hvordan fungerer frokostordningen? Hvilke opgaver skal udføres nu og her og hvordan? Disse spørgsmål skal gerne kunne besvares som en del af den nye medarbejders onboarding-proces. Måske får den nye medarbejder også en buddy/mentor, som fx kan være ansvarlig for at få den nye kollega med til frokost.

Med en god onboarding-proces kommer medarbejderen til at føle sig som en del af teamet, han/hun bliver udfordret tilstrækkeligt i de indledende opgaver, og den nødvendige viden bliver delt, så medarbejderen kan fungere optimalt i sin nye rolle.

Hvorfor arbejde med onboarding?

En god onboarding-proces er afgørende for, om den nye medarbejder falder til og ikke mindst forbliver i virksomheden. Bekymrende tal viser nemlig, at 25 % af alle nyansatte stopper før, de har været i stillingen i et år. Omkring 70 % af disse er imidlertid mere tilbøjelige til at blive i deres stilling i over tre år, hvis de bliver budt ordentligt velkommen i form af et velfungerende onboarding-forløb. Det er væsentligt at arbejde med onboarding for at give den nye medarbejder de bedste forudsætninger for at falde til i virksomheden og samtidig sikre, at vedkommende får tilegnet sig nødvendig viden i starten af sin ansættelse. Er medarbejderen ikke velinformeret, er der større risiko for at han/hun præsterer dårligere og på sigt udvikler stress. Dette kan så igen øge risikoen for, at medarbejderen siger op.

Onboarding kræver, at der afsættes tid og ressourcer til en grundig oplæring, introduktion og god kontakt. Men det kan være endnu mere ressourcekrævende at lade være. Opsigelse, udskiftning og stress er alle poster, der koster en virksomhed mange penge.

Sådan kan der arbejdes med onboarding

Der kan arbejdes med onboarding på mange måder. Overordnet kan et onboarding-forløb betragtes som en struktureret start, hvor der er tænkt over kommunikation, opgaver og ansvar, vidensdeling samt relationsopbygning. Dette kan bl.a. sikres ved, at den nyansatte får en mentor, som han/hun kan stille spørgsmål til uden at føle sig til besvær. Efter de første ugers opstart, udfases onboarding typisk og erstattes i stedet med løbende 1:1 samtaler mellem medarbejderen og lederen.

Hos INDKOM tilbyder vi hjælp til strukturering af dit næste onboarding-forløb med en ny medarbejder. Vi har udviklet et helt onboarding-forløb, som du kan trække på i forbindelse med din næste medarbejderansættelse eller i forlængelse af et rekrutteringssamarbejde med INDKOM. Kontakt os i dag for at høre mere.

Hent vores e-bog:
Gode råd til din rekruttering

Lad os tage en snak om jeres rekrutteringsbehov