Specialistydelser

Kulturudvikling

Arbejder din virksomhed så effektivt, som du ønsker?

Når man arbejder med udvikling af virksomhedens kultur, arbejder man med den lim, der binder organisationen sammen. Kulturen er de værdier, normer og den adfærd, der kendetegner jeres hverdag. Fordelene ved en stærk organisationskultur er mange, eksempelvis bedre trivsel blandt medarbejdere, bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og så gør det rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere nemmere.

Hos INDKOM arbejder vi målrettet med kulturudvikling i små og mellemstore virksomheder. Vi ved at en stærk kultur også betyder en kortere vej til implementering af nye strategiske tiltag og en overordnet bedre produktivitet, som kan mærkes helt ned på bundlinjen. Vi tilbyder skræddersyede kulturudviklingsforløb, hvor vi, sammen med både medarbejdere og ledelse, bearbejder virksomhedens værdier, mission og vision, og derefter sikrer en solid forankring i alle led af organisationen.

Vi siger kulturudvikling, mener vi:

Flytte kulturen fra A til B
Tilfredshedsmåling

Ingen kulturudvikling uden involvering og forankring

Organisationskulturen skal ikke kun defineres oppe-fra-ned. Når man arbejder med kulturudvikling er involvering af medarbejdere afgørende for den langsigtede forankring. Effekten af tidlig involvering er mærkbar: de ansatte tager i højere grad medansvar, ved at bidrage med input og tage del, i de tiltag der skal danne udgangspunkt for den nye retning.

At udvikle virksomhedens kultur er også en indsats, der kræver at du fra starten overvejer, hvordan arbejdet skal forankres i organisationen. Selvom – eller måske netop fordi – kultur er en flydende størrelse, så kræver det et særligt fokus at få den implementeret. Udover medarbejderinvolvering, så dækker god forankring over en række tiltag, ofte på tværs af hele virksomheden, hvor det nye værdisæt kobles til konkret adfærd for at udleve mission og vision. Dertil kommer et behov for løbende opfølgning på, hvorvidt de enkelte indsatser er succesfulde.

Sådan arbejder vi med kulturudvikling i INDKOM

I INDKOM har vi gennemført en lang række kulturudviklingsforløb blandt SMV’er i alle størrelser. Ud fra en gennemtestet tilgang bygger vi i et skræddersyet forløb til jeres virksomhed, hvor vi tager udgangspunkt i jeres nuværende situation og de strategiske udfordringer, I står overfor.

Når vi i INDKOM arbejder med kulturudvikling, er det ofte som projektbaseret samarbejde eller som tillæg til en INDKOM Årsaftale – vores koncept til ejerledere i mindre virksomheder.

Lad os tage en snak om jeres kulturarbejde allerede i dag.

Hent vores guide til Den Gode Strategiproces

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Book kaffemøde i dag

Claus Damsgaard
Partner og konsulent

Læs om vores øvrige specialistydelser