Rekruttering

Rekrutteringsproces

Sådan kommer vi i mål med den gode rekruttering

Rekrutteringsprocessen skal skabe det rette match mellem både virksomhed og kandidat. Virksomheden skal vælge den rette kandidat til jobbet, mens kandidaten skal tilvælge jobbet og virksomheden. Vi støtter begge parter i processen, så vi sikrer det langsigtede og holdbare match.

Kemien skal være til stede mellem leder og medarbejder, og der skal også være et kulturmatch. Vi arbejder på at finde den bedst egnede kandidat, også selvom processen kan tage længere tid – vi er grundige og professionelle med vores indsats og samarbejde.

En fleksibel tilgang mod det rette match

Vi tilbyder en fuld rekrutteringsproces, hvor vi faciliterer rekrutteringen fra analyse til onboarding. Det er også muligt at få et tilpasset rekrutteringsforløb til netop din virksomhed, hvad enten du f.eks. selv kan klare 1. samtaler eller ikke ønsker search. Vi hjælper også gerne, hvis dit behov er for sparring på finalekandidater herunder brug af testværktøjer.

Nedenfor ses en illustration af vores fulde rekrutteringsproces.

Læs mere om de enkelte skridt i en fuld rekrutteringsproces

I begyndelsen af vores samarbejde gør vi meget ud af at lære din virksomhed at kende, så vi også står stærkt i forholdt til at kunne skrive det helt rigtige stillingsopslag, besvare kandidaternes spørgsmål i ansøgningsprocessen, ved search og kandidatkontakt og naturligvis under både første og anden samtale.

Vi udarbejder derfor sammen en job-, profil- og virksomhedsbeskrivelse, som bl.a. indeholder en beskrivelse af opgaver og forventninger til kandidatens faglige kompetencer og personlige egenskaber samt succeskriterier og ønskede resultater.

Vi er i et marked, hvor der er lav ledighed og mangel på rette arbejdskraft i virksomhederne. Derfor benytter vi en kombination af annoncering på flere platforme. Annonceringen opsætter vi efter aftale med jer, hvor vi gennemgår relevante platforme, budget og forventet performance.

I forlængelse af annoncering tilbyder vi search, hvor vi aktivt søger efter relevante kandidater primært via LinkedIn Recruiter Tool, vores eget netværk og egen kandidatdatabase. Herfra følger en første sortering af kandidater.

I samarbejde med din virksomhed udvælger vi de kandidater, der skal screenes via telefon og til 1. samtale. Via en kort telefonsamtale screener vi for at afdække kandidatens motivation for stillingen og jeres virksomhed.

Ved første samtale har vi fokus på fagligheden - om der er et godt match på på dette plan. Vi går i dybden med den enkelte kandidats styrker og svagheder i forhold til at kunne løfte de arbejdsopgaver, som er beskrevet i stillingsopslaget.

Efter første samtale udvælger vi de mest interessante kandidater til anden samtale.

Anden samtale har fokus på det personlige og kulturelle match. Derfor bruger vi motivationsskema, personlighedsprofil og kognitivtest forud for denne. Dertil bruger vi også en mindre caseopgave, hvor kandidaten kan få mulighed for at vise, hvordan vedkommende vil bruge sine kompetencer, færdigheder og erfaringer til at løse en relevant opgave i stillingen.

Ved anden samtale går vi i dybden og finder det samlede helhedsbillede af kandidaten, som giver os afklaring på, hvorvidt det er den rette person til stillingen.

Ved finalekandidaten trækker vi referencer, inden der underskrives kontrakt. Vi giver de resterende ansøgere skriftligt eller mundtligt afslag.

Efter relevante referencer er trukket, træffer I i virksomheden den endelige beslutning, og kontrakt underskrives.

Inden den nye medarbejders første arbejdsdag, og i de efterfølgende dage/måneder, sikrer vi en god onboardingproces for både medarbejder og leder.

Med en struktureret opstart bygger vi fundamentet for en god udvikling og fastholdelse af kandidaten.

Klar kommunikation i hele processen

Centralt for vores tilgang er prioriteringen af god kommunikation. Under hele processen sørger vi for en løbende dialog, så jeres virksomhed er godt underrettet om fremskridt, kandidaterne og den værdi annonceringen og search giver. På samme måde er vi til rådighed for kandidaterne til at besvare eventuelle spørgsmål.

I samarbejdet med INDKOM kan I desuden forvente, at vores rekrutteringsarbejde er forankret i husets overordnede værdier:

Kundefokus: I rekrutteringsprocessen har vi fokus på både den ansættende virksomhed og kandidaterne. I samarbejdet med virksomheden skaber vi relationer og får viden om kulturen og medarbejderne. I kontakten med kandidaterne er vi lyttende og udfordrende, så vi sikrer det rette match.

I øjenhøjde: Vi er proaktive og tager alle relevante parter fra virksomheden med i processen med løbende sparring, og gennem samtaler, case, test, motivationssamtaler og referencetagning sikrer vi værdiskabende løsninger.

Humørfyldt: Vi skaber gode relationer med vores kunder og kandidater, så det bliver en fornøjelse at være en del af samarbejdet og rekrutteringsprocessen.

Vindermentalitet: Vi bliver ved til målet er nået, og det rette match er skabt. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores arbejde og standarder.

Er du klar til mere? Lad os tage en uforpligtende snak i dag

Kontakt vores rekrutteringsteam i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer med rekruttering, onboarding og outplacement.

Vi tager gerne et uforpligtende møde og kommer med et bud på, hvilken løsning, der passer til netop jeres behov. 

Læs seneste indlæg

9 gode råd til at afholde jobsamtale

9 gode råd til at afholde jobsamtale

Den gode jobsamtale er vigtig for at få den rette kandidat ansat. Her giver vi 9 gode råd, der gør det nemmere for dig at afholde succesfulde jobsamtaler.

Skabelon – få styr på medarbejdernes stillingsbeskrivelse

Skabelon – få styr på medarbejdernes stillingsbeskrivelse

Få skabt rene linjer, så alle ved, hvem der gør hvad og har ansvaret for det. Brug denne skabelon til en udførlig stillingsbeskrivelse og giv dig selv et værdifuldt overblik. Den åbner også gode muligheder for en samtale, hvor du kan få forventningsafstemt med den enkelte medarbejder.

Lederens komplette guide til den gode MUS

Lederens komplette guide til den gode MUS

Medarbejder Udvikling Samtalen er et glimrende ledelsesværktøj, som giver en større forståelse for, hvad der motiverer medarbejderen. Men som leder kan det være svært at få noget konstruktiv ud af MUS. I dette indlæg giver Jim derfor en komplet guide på baggrund af hans mange års erfaring som leder.