Specialistydelser

Lederudvikling

Er du klædt på til fremtidens udfordringer?

God ledelse er afgørende for organisationens generelle sundhedstilstand og dermed for virksomhedens performance. Både for den enkelte medarbejder og på afdelingsniveau, kan en god leder være det, der gør forskellen mellem værdiskabende trivsel og problematiske dynamikker, der hæmmer drift og udvikling. Men at være god leder er sjældent noget man bliver født som. Ledelse er en muskel, du skal træne og holde vedlige, for at være klædt på til de udfordringer, som du vil møde i lederrollen.

I INDKOM forstår vi, hvor afgørende kvaliteten af god ledelse er for virksomheder af alle størrelse. Vi arbejder med lederudvikling for virksomhedens topledelse og mellemledere, og både som en-til-en konsultation og som forløb for en ledergruppe.

Når vi siger lederudvikling, mener vi:

Sparring 1:1
Ledergruppeudvikling/teamudvikling
Kompetenceudvikling af ledere
Salgsledelse

Motiver, inspirer og innover med ledelse

Dine medarbejdere forventer i dag mere af deres arbejdsplads end blot løn og trygge rammer, og de forventer mere af dig som leder. God medarbejderledelse handler om at udforske og udvikle medarbejdernes potentiale, at motivere og inspirere til en arbejdskultur, der kan være grobund for innovative løsninger og ideer.

For mange er det en ny lederrolle, som kan virke intimiderende i forhold til den traditionelle ’lede og fordele’-tilgang. Det er et nyt mindset, som kræver nye værktøjer i bæltet. Men også et værktøj, der kan have stor effekt i praksis.

Sådan arbejder vi med lederudvikling i INDKOM

I INDKOM har vi mange års erfaring med lederudvikling. Vi tilbyder skræddersyede udviklingsforløb, hvor vi mødes med dig eller ledelsesteamet ad flere omgange, så der i den mellemliggende periode er mulighed for at afprøve værktøjer, for derefter at kunne følge op på nye erfaringer. Ved at veksle mellem træningssessioner og praksis sikrer vi, at I får mest muligt ud af forløbet.

Når vi i INDKOM arbejder med lederudvikling, er det enten som et særligt forankringsprojekt eller gennem INDKOM Årsaftalen, der er vores koncept til ejerledere i mindre virksomheder, hvor vi arbejder bredt med centrale udviklingsområder, heriblandt også ledelse.

Du kan finde inspiration til arbejdet ledelse i vores værktøjskasse. Hent eksempelvis værktøjet Situationsbestemt ledelse.

Lad os tage en snak om jeres lederudvikling allerede i dag.

Hent vores guide til Den Gode Strategiproces

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Book kaffemøde i dag

Claus Damsgaard
Partner og konsulent

Læs om vores øvrige specialistydelser