Skip to main content
Natur-Drogeriet

Strategiudvikling og -eksekvering
der skaber engagement

Udfordring

Natur-Drogeriet er en produktionsvirksomhed, der udvikler helsekostprodukter. Med etableringen af en ny ledergruppe i Natur-Drogeriet startede en rejse fra 100 % ejerledelse til større inddragelse og ejerskab blandt afdelingerne og blandt alle medarbejdere. For alle i ledergruppen indebar dette en udfordring med at gå fra at være praktisk problemløser til leder – og her ønskede Natur-Drogeriet Niels’ konsulenthjælp. Natur-Drogeriet havde tidligere forsøgt med udvikling og eksekvering af strategiplaner, men uden held. Erfaringen var, at der hurtigt gik ”hverdag” i den, og at medarbejderne ikke rigtigt var ”med”.

Løsning

Med Niels’ hjælp blev løsningen en strategiproces med ledergruppen, der satte fælles retning og engagement. Denne strategi var kort, konkret og let at eksekvere. Natur-Drogeriet har oplevet, at strategien gør det nemmere for alle at fokusere på, hvad det vigtige og nødvendige er og således prioritere mellem opgaverne.

Resultat

Samarbejdet med Niels har gjort Natur-Drogeriet mere fokuseret og skarp på både strategi og strategieksekvering. Ledergruppen og medarbejderne i Natur-Drogeriet finder det lettere at få gjort tingene færdige, og der bruges ikke tid på impulsive opgaver, der måske ikke har relevans eller betydning for organisationens mål. Direktør Jan C. Rathcke oplever, at ledergruppen har fundet mere ro, og at sammenhængskræften mellem afdelingerne er blevet større. Afdelingerne er hele tiden bevidste om, at alle arbejder henimod de samme mål, og at alle således er med til at indfri disse mål.

”Niels er både meget interessant og interesseret. Han er samtidig meget åben og meget klar på at hjælpe.”

Jan C. Rathcke, CEO Natur-Drogeriet