Strategi

Ejerskifte - få hjælp til generationsskifte og virksomhedssalg

Kom godt i gang med ejerskifte

Står du som ejerleder og overvejer, hvad der skal ske med din virksomhed, den dag du ikke længere ønsker at drive den? Eller tænker du, at tiden er kommet til, at du trækker dig og lader andre tage styringen? Eller er du interesseret i at hæve gevinsten for dit hårde arbejde gennem et virksomhedssalg?

Uanset hvad der driver dig, så er ejerskiftet en særlig opgave, som bør startes i god tid. Rettidig forberedelse og den rette proces vil nemlig øge din chance for et gnidningsløst forløb med et godt og tilfredsstillende slutresultat.

Her giver vi en række indsigter, som kan være med til at guide dig videre med dine overvejelser om, hvad der skal ske med din virksomhed.

Generationsskifte eller salg – hvem skal tage over?

Et generationsskifte er overdragelsen af en virksomhed til næste generation – eksempelvis indenfor familien eller til en betroet medarbejder. Her handler det særligt om at skabe en synergi mellem den ældre generations erfaringer, viden og indsigter og den nye generations ambitioner og drømme for virksomheden.

Et generationsskifte er ofte ressourcekrævende for en virksomhed og ikke et tiltag, der sker natten over. Det er mange gange et langvarigt forløb, som indeholder flere personlige, økonomiske og faglige overvejelser for at sikre det rette match og den mest optimale overdragelsesproces.

Med salg af virksomhed mener vi et ejerskifte til en udefrakommende part. I dette tilfælde er fokus i højere grad på at maksimere den pris, som du som ejerleder kan få for virksomheden.

Når man skal finde den rette køber, er det relevant at kigge på den branche, som virksomheden befinder sig i. Potentielt interesserede kan være udefrakommende, som ønsker at overtage en etableret virksomhed at udvikle.

Men mere sandsynligt er det, at køber skal findes blandt konkurrenter, leverandører eller kunder. Disse vil ofte kunne se strategiske grunde til at overtage aktiviteterne i virksomheden og vil også have en bedre forståelse for dens reelle værdi.

Hvornår og hvordan skal et ejerskifte ske?

Ligesom alle virksomheder er forskellige, er det også individuelt, hvornår det rigtige tidspunkt for et ejerskifte er. For generationsskifter vil det tit falde naturligt, som en del af ejerlederens ønske for starten på sit otium, hvorimod et ejerskifte med fokus på bedst muligt salgsprovenu, vil afgøres af, hvornår den bedst mulige pris kan opnås.

Men hvordan kommer du så i gang med skiftet? For at komme succesfuldt i mål med dit ejerskifte er det vigtigt, at du starter i god tid. Når det gælder generationsskifte, ser vi at de mest succesfulde påbegyndes allerede 10 år før, ejeren trækker sig. Denne tidlige planlægning kan desuden bidrage til at ruste virksomheden mod uforudsigelige hændelser, såsom alvorlig sygdom, ulykke eller død.

Ved generationsskifte kan årene forud bruges på gradvist at overdrage virksomhedens aktiver, oplære den nye overtager og forberede interessenterne – herunder kunder, leverandører og medarbejdere. Til styringen af forløbet er det særligt værdifuldt at udarbejde en handlingsplan, som indeholder arbejdsopgaver, ansvarsområder og tidspunktet for gennemførelsen.

Ejerskifte med salg til udefrakommende er derimod ofte en mere intens proces, gerne over en kortere tid, hvor der arbejdes med at trimme virksomheden, så den står ekstra skarp og attraktiv overfor en potentiel køber. Her skal der udarbejdes et salgsprospekt, der synliggør virksomhedens potentiale, som udgangspunkt for en optimal prisfastsættelse.

Herefter vil ejerledere, ofte i samarbejde med en ekstern rådgiver, række ud til relevante potentielle købere og opstarte egentlige forhandlinger med interesserede parter.

Få hjælp til ejerskifte

Det kan virke kompliceret og uoverskueligt at få påbegyndt et ejerskifte, og især ved generationsskifte ser vi at det bliver udskudt for længe, hvilket kun gør arbejdet sværere. Da et ejerskifte oftest kun sker én gang for en virksomhedsejer, så er det desuden noget man sjældent har stor erfaring med. Derfor er det altid en god ide at inddrage en ekstern rådgiver tidligt i processen.

Du kan få særligt gavn af at vælge en rådgiver som, med sit kendskab til arbejdet, bliver en værdifuld partner imod en gnidningsløs overdragelse, når alt det tekniske skal udføres samtidig med, at du skal drifte virksomheden videre.

I INDKOM har vi stor erfaring med at hjælpe virksomhedsejere gennem hele processen ved et ejerskifte, uanset om der er tale om generationsskifte eller et decideret salg. Vi kan være med dig hele vejen fra de første overvejelser og udarbejdelse af handlingsplaner til overdragelse af nøgler.

Som konsulenthus er vi vant til rollen som betroet samarbejdspartner, der både rådgiver og udfordrer dig frem til den mest optimale løsning.

Vil du høre mere? Så lad os tage en snak om ejerskifte allerede i dag.

”I Herlev Diamanten er vi glade for sparringen med INDKOM i forbindelse med generationsskiftet og i den løbende udvikling af firmaet. Vi har sammen skabt en unik model, der passer til os - ikke bare fået en standardløsning. En fælles god og gennemarbejdet proces sikrede, at alle synspunkter og vinkler blev vendt og resulterede i en aftale, der skaber tryghed, og som kan tilrettes undervejs, hvis forholdende ændrer sig”.
Leif Mikkelsen, direktør, Herlev Diamanten
Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Book kaffemøde i dag

Claus Damsgaard
Partner og konsulent
INDKOM værktøjer

Hent værktøjer, der hjælper dig videre med strategiarbejdet

Must Win Battles

Must Win Battles

Der er flere måder at styre virksomhedens strategiske indsatser. Must Win Battles handler om at udvælge indsatser, der skal prioriteres og skabe klare rammer for deres gennemførelse. Hent værktøjet og vind flere kampe.

Strategisk årshjul

Strategisk årshjul

Årshjulet er en god mulighed for at skabe et overblik over, hvilke indsatser I som virksomhed skal prioritere i den kommende periode.

Grøn omstilling opstartsskema

Grøn omstilling opstartsskema

Skal I også i gang med grøn omstilling? Med dette skema får I arbejdet med de spørgsmål, der skal hjælpe jer fra tanke til handling.

Læs om vores øvrige specialistydelser