Skip to main content

Få hjælp til din virksomhedsstrategi

Har I en strategi for jeres virksomhed? En strategi er alfa og omega for at drive virksomheden i den rigtige retning og opnå virksomhedens mål. Det er en fremtidsorienteret plan, der definerer, hvordan I realiserer virksomhedens fulde potentiale. Strategien skal gerne være i overensstemmelse med virksomhedens mission, vision og værdier. Det kan dog være en omfattende proces at udvikle og gennemføre strategien, og du kan nemt komme til at overse vigtige elementer.

I INDKOM har vi mange års erfaring med strategiudvikling og med at hjælpe virksomheder med at lægge den helt rette virksomhedsstrategi. Vi sikrer jer, at der bliver skabt en struktur for processen, og at I kommer omkring alle de vigtige elementer, som I bør tage stilling til eller inddrage som en del af jeres virksomhedsstrategi.

Strategiudvikling i øjenhøjde

I INDKOM hjælper vi jer med få styr på både kortsigtede og langsigtede planer og med at sætte klare mål for fremtiden. I er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for at få professionel hjælp eller rådgivning til at få lagt en solid virksomhedsstrategi. I er ligeledes velkomne til at kontakte os til en uforpligtende snak om jeres virksomhed, og hvilke udfordringer I står overfor.

Vi arbejder i øjenhøjde med vores kunder og stræber efter, at strategien skal være praktisk og realistisk at opnå i den enkelte virksomhed. Virksomheder er forskellige, og derfor tager vi altid afsæt i jeres virkelighed, branche og dynamikker. Uanset om I mangler hjælp til strategiudvikling eller til at få lavet den første strategi, står vi klar til at hjælpe jer med at indfri jeres fremtidige ambitioner. Samtlige af vores konsulenter har selv drevet en virksomhed og har derfor erfaring med de store beslutninger, der skal træffes, når det gælder virksomheders fremtid.

Hvad er en virksomhedsstrategi?

En virksomhedsstrategi eller forretningsstrategi fungerer som den referenceramme, der skal sikre en rød tråd på tværs af virksomheden og danne grundlag for alle virksomhedens beslutninger og handlinger. Den definerer den plan eller metode, som skaber retning for kortsigtede og langsigtede mål for virksomheden. En virksomhedsstrategi skal sikre strukturen, være retningsgivende og hjælpe jer med at prioritere jeres indsats, så I bliver mere fokuserede og bevidste om, hvor virksomheden er på vej hen. Kort sagt består strategien af virksomhedens ambitioner koblet til handlingsplaner.

Hvorfor lave en virksomhedsstrategi?

En virksomhedsstrategi gør det muligt at fokusere virksomhedens ressourcer mod et fælles mål, så ressourcerne bruges optimalt. På den måde kan den bidrage til større proaktivitet. En virksomhedsstrategi hjælper virksomheden med at navigere i den omverden, den befinder sig i, og der tages både højde for interne og eksterne faktorer. Strategien kan hjælpe jer med at blive mere bevidste om jeres virksomheds aktuelle situation i form af muligheder, begrænsninger og trusler.

Med en virksomhedsstrategi bliver det nemmere at få de enkelte komponenter i virksomheden til at supplere hinanden. Det vil gøre virksomhedens ansatte i stand til at træffe de rigtige beslutninger ud fra strategien, arbejde hen imod de samme mål og rykke virksomheden i samme retning med henblik på at skabe de ønskede resultater. Virksomhedsstrategien skal hjælpe både ledere og medarbejdere med at navigere i virksomheden og træffe de helt rigtige beslutninger til gavn for virksomheden.

Hvordan laver man en strategi for virksomheden?

Der kan være forskellige måder, hvorpå man arbejder med virksomhedsstrategier og strategiudvikling. Overordnet drejer det sig om at fastlægge virksomhedens nuværende situation og fremtidige retning for at kunne lægge en konkret plan og implementere ændringerne. Herefter bør der foretages en systematisk opfølgning, som evaluerer og vurderer strategien.

I INDKOM arbejder vi med strategi ud fra en klar proces, som tager udgangspunkt i følgende fem skridt:

  • Analyse: Hvor er vi?
  • Retning: Hvor vil vi hen?
  • Plan: Hvordan kommer vi derhen?
  • Forankring: Hvilke tiltag skal vi sætte i gang?
  • Opfølgning: Hvordan evaluerer vi processen?

Hvorfor skal man udvikle virksomhedsstrategien?

Langt de fleste virksomheder befinder sig i en situation, som er i konstant udvikling, og som hele tiden ændrer sig. Dette indebærer blandt andet, at der opstår nye konkurrenter, ændringer i kundernes præferencer og nye teknologiske muligheder. Disse faktorer stiller store krav til, at jeres virksomhed formår at følge med disse forandringer, og derfor skal en virksomhedsstrategi løbende udvikles og tilpasses.

En fremtidsrettet virksomhedsstrategi vil bidrage til, at jeres virksomhed får en konkurrencemæssig fordel og agerer proaktivt, så ressourcerne bruges optimalt. Strategien giver virksomheden en fælles forståelse for mål, retning, prioriteringer, fravalg og konkrete tiltag. Det er vigtigt, at virksomheden altid har fingeren på pulsen og formår at justere og udvikle strategien i takt med forandringer og ændringer i fx konkurrencesituationen og på markedet. Af og til vil der være nogle eksterne faktorer, som virksomheden ikke kan påvirke, men som virksomheden derimod må tilpasse sig. Strategiudvikling er derfor en vigtig del af den fortløbende strategiproces, hvis I vil være på forkant og afværge eventuelle trusler, der kan have betydning for virksomhedens eksistens.

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Hent vores e-bog –

Den Gode Strategiproces

Strategi værktøj til den gode strategiproces

Få viden og indspark i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Med din tilmelding accepterer du at modtage vores nyhedsbrev med viden, værktøjer og invitationer til events (1-2 gange pr. måned via email). Du kan til enhver tid afmelde igen. Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Se mere i vores persondatapolitik