Skip to main content

9 gode råd til af afholde jobsamtale

Claus Damsgaard

Founder And Partner

For de fleste virksomhedsledere er jobsamtalen en opgave, der tager lang tid, som det kan være svært at finde i en travl hverdag. Men samtidig er der ofte meget på spil, da man kun slår stillinger op, når der virkelig er brug for nye kolleger, altså i perioder, hvor man allerede er tidspresset. Dertil kommer at fejlansættelser kan være meget omkostningsfulde, hvilket kun gør det mere relevant, at sikre de bedst mulige rammer for at finde den rette medarbejder.
I dette indlæg går vi igennem nogle enkle og håndgribelige tips til, hvordan du kan afholde den gode jobsamtale og sikre, at du får ansat den rette kandidat.

Forberedelse til ansættelsessamtalen

 1. Forbered alle til samtalen

Alle i virksomheden, som skal deltage i samtalen, skal have forberedt sig ordentligt. Sørg for, at I har haft mulighed for at læse ansøgning og CV, og tag evt. en kort forsamtale, hvor I taler om kandidaten, rammerne for jobbet og får noteret, hvilke punkter, I er særligt interesseret i at få uddybet.

 1. Få indkaldt til kandidaten ordentligt

Den gode samtaler starter med en god indkaldelse. Det er vores erfaring at en mundtlig invitation via telefon giver en langt bedre start end en kedelig sms eller e-mail. Her er det desuden relevant at give praktisk information, eksempelvis hvem der deltager i samtalen og selv små ting som parkeringsmuligheder. Alt sammen for at sikre at kandidaten får det mulige indtryk af jeres virksomhed. Husk, I er også til samtale, når den rette kandidat dukker op.

Desuden kan det være en rigtig god ide at fremsende en kort agenda. Her kan I fortælle, hvad I vil lægge vægt på i samtalen, så kandidaten kan forberede sig en smule.

 1. Sæt de rette rammer

I skal også sørge for gode rammer for samtalen. Fortæl receptionisten, eller hvem der tager imod gæster, at kandidaten kommer. Husk vand/kaffe/te og sørg overordnet for, at personen føler sig velkommen med et godt smil og et godt håndtryk.

Sådan gør du under jobsamtalen

 1. Spark samtalen godt i gang

Når jeres kandidat er kommet ind ad døren, så handler det om at få gang i samtalen. Start ud med en introduktionsrunde, så kandidaten ved, hvem der er med til samtalen, og gå kort igennem den forberedte agenda.

 1. Få kandidaten til at fortælle

Jobsamtalen er en samtale, men for jer handler det om at lære mennesket på den anden side af bordet at kende. Derfor er det jeres opgave at få personen til at fortælle. Det betyder også, at I skal fokusere på at få kandidaten til at uddybe og ikke gentage, hvad der står i CV og ansøgning. Husk at invitere til spørgsmål flere gange i løbet af samtalen.

 1. Sørg for den gode dialog

For at få det optimale ud af samtalen kan det være en god ide at opstille et løst interviewskema, som kan guide jer i samtalen. Vigtige fokuspunkter at spørge ind til tæller:

 • Motivation for at søge stillingen
 • Motivation for at arbejde netop i jeres virksomhed/branche
 • Konkrete erfaringer og tilgange til opgaver og problemløsning
 • Hvordan trives vedkommende i et job
 • Hvad er en god leder for kandidaten

Lad jer dog ikke begrænse af interviewskemaet. Vær åben for at samtalen udvikler sig. Spørgsmålene skal også gerne veksle mellem faglige og personlige, så I får et helt indtryk af kandidaten. Spørg også gerne lidt bredere ind, eksempelvis til hvad kandidaten er stolt over at have været en del af eller opnået på nuværende eller tidligere jobs eller i fritiden. Få dem til at åbne op – husk at I ansætter et menneske.

Og glem ikke at en dialog går to veje. I skal naturligvis give plads til kandidatens spørgsmål, men også aktivt invitere til spørgsmål, hvis I møder en person, der er mere tilbageholdende. Udover at give kandidaten det bedst mulige indtryk af jer, så kan I, som ansættende virksomhed, også lære meget om kandidaten ved at lægge mærke til de spørgsmål, der bliver stillet. I kan derigennem få et godt indblik til personens kendskab til fagområdet, og hvad de som ansat lægger vægt på i relationen til kollegaer og ledere.

Desuden skal I huske, at det er tilladt at holde pauser i samtaler. Har kandidaten brug for et øjeblik til at overveje sit svar, så undlad at bryde ind og eksempelvis omformulere spørgsmålet. Giv personen tid til at komme med et godt svar.

Til sidst er det vigtigt, at alle om bordet virker engageret, så lad være med at kigge for meget på uret eller i øvrigt virke som om, I hellere ville være et andet sted. I risikerer at den person, som I virkelig mangler, vælger jer fra, fordi I virkede uinteresserede.

Slut jobsamtalen af på den rette måde

 1. Rund samtalen ordentligt af

Lige som en god start, er det vigtigt med en god afslutning. Rund samtalen rigtigt af. Opsummer, hvad I har talt om, spørg om der er nogle sidste spørgsmål og vend så tilbage til det gode smil og det gode håndtryk til afslutning.

 1. Afstem det videre forløb

Fortæl kandidaten, hvornår de kan forvente at høre fra jer. Og giv dem muligheden for at kontakte jer, hvis der dukker eventuelle nye spørgsmål op.

 1. Få lavet korrekt opfølgning

Alle, der har været til samtale hos jer, fortjener en telefonisk respons. Ønsker I at gå videre med kandidaten, er det vigtigt at spørge, om samtalen har givet anledning til yderligere spørgsmål fra deres side. Giv dem en klar forståelse af, hvad der skal ske efterfølgende med en eventuel anden samtale eller en egentlig ansættelse, hvis I er så langt i processen.

Og til dem som ikke går videre, skal I give en god, sober orientering om, hvad der har givet anledning til beslutningen. Svar på de spørgsmål, der skulle være, og vær ikke bange for at give et par gode råd med på vejen til den næste samtale.

Hent vores e-bog