INDLÆG

Få finansiering til grøn omstilling med puljer

Overvejer I, hvordan jeres virksomhed skal blive grønnere, men ved ikke, hvor I skal starte eller hvordan det skal finansieres? Så er der heldigvis hjælp at hente. Hvis du driver en virksomhed med ambitioner om at blive grønnere, så er der mange støttekroner at hente, som kan hjælpe dig på vej. Der findes nemlig mange gode tilbud til SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder). Det gælder alt fra vejledning og sparring til økonomisk tilskud og finansiering.

Få op til 150.000 kr. til grøn omstilling af din virksomhed

Det lyder jo meget lovende, men hvordan? Mulighederne er mange, og tilskudspuljerne er store, men det kan være svært at gennemskue, hvordan du kan udnytte dem i din virksomhed. Det tager tid at danne sig et overblik, og det kan være svært at finde i en travl hverdag.

Tre gode tilskudspuljer, der hjælper din virksomhed med at blive mere grøn

Hos INDKOM har erfaring i at arbejde med grønne omstillingsprojekter og har både været med til at hjælpe virksomheder i ansøgningsprocessen, men også i udførelsen og implementering af et projekt.  Derfor vil vi gerne bidrage med vores erfaring og har her samlet en lille guide til de tre udviklingsprogrammer, som vi mener kan skabe størst værdi for SMV-segmentet.

1. SMV Grøn

Denne puljer er både for dig som er helt ny i arbejdet med den grønne omstilling, og dig der er længere i arbejdet med den grønne omstilling og måske allerede har en eksisterende plan for jeres grønne rejse.

Hvem kan søge SVM GRØN?

 • SMV’er
 • Dansk CVR-nummer og CPR-nummer
 • Positiv egenkapital og minimum et regnskabsår bag sig
 • Den samlede støtte til den enkelte virksomhed må ikke overstige 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår.

Hvad kan man søge til?

Har din virksomhed ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling, kan du søge støtte til enten at udvikle eller videreudvikle din grønne idé, som kan løfte din virksomhed til næste grønne niveau.

Det kunne eksempelvis være:

 • Afklaring og klargøring af hvilken certificering, der er nødvendig eller har potentiale, og hvor langt virksomheden er fra at leve op til krav ​
 • Afklaring af relevante verdensmål for virksomheden, og hvordan det indarbejdes, dokumenteres og kommunikeres, så det styrker det forretningsmæssige potentiale​
 • Markedsanalyser mhp. at afklare markedsmuligheder/-efterspørgsel inden for grønne tiltag/produkter​
 • Grønne produktforbedringer mhp. markedsdifferentiering og øgede markedsandele - evt. justering af forretningsmodel​
 • Forbedring af produktionsprocesser til renere og mere ressourceeffektive processer​
 • Udarbejdelse af strategi for kommunikation og formidling ​
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere fx i forhold til verdensmål, miljøcertificering, grønne produktforbedringer, videreføring af viden og investering
 • Livscyklusanalyser​
 • Klimaregnskaber​
 • Produktudvikling​
 • Kortlægge leverandører og opstille krav til nuværende og kommende leverandører, virksomheden står således klargjort til konkret certificering, carbon-footprint-analyse, værdikædeanalyse, mv.​

Hvor meget tilskud kan man få?

Det er muligt at få tilskud op til 150.000 kr. til rådgivning.

2. Grøn digital omstilling

For dig, der har et digitalt udviklingsprojekt, hvor du kan sandsynliggøre, at projektet vil gøre dit produkt eller din virksomhed mere grøn.

Hvem kan søge Grøn digital omstilling?

 • Dansk CVR-nummer
 • 3-249 ansatte
 • Min 2 mio. kr. i omsætning i seneste aflagte regnskabsår
 • Årlig omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en årlig balance på maksimum 43 mio. euro

Hvad kan man søge til?

Du kan søge om tilskud til privat rådgivning af projekter inden for grøn og digital omstilling.

Det kunne eksempelvis være:

 • Ressourceoptimering
  • Brug af måleudstyr og sensorik til ressourceoptimering
  • Brug af indsamlede data til at optimere ressourceforbrug eller i vedligeholdelse- og serviceopgaver
  • Visualisering af data gennem fx ”business intelligence”-modeller
  • Anvendelse af robotteknologi til en ressourceeffektiv og automatiseret produktion
  • Anvendelse af digitale løsninger til produktkonfiguration og visualisering i kundens miljø
  • Optimering af lager- og logistikløsninger
 • Grøn produktudvikling
  • Anvendelsen af kunstig intelligens og machine learning til optimeret produktdesign
  • Anvendelsen af 3D print til etablering af lokal produktion eller udvikling af prototyper
  • Indsamling af data til dokumentation og sporbarhed
 • Grøn forretningsudvikling
  • Omlægning til salg af serviceløsninger frem for fysiske produkter (servitization/as-a-service)
  • Udvikling af digital platform til deleøkonomiske tjenester
  • Omlægning til cirkulær økonomi, f.eks. anvendelse af robotteknologi til affaldssortering, så materialer kan genanvendes
  • Etablering af digital platform for øget B2B samhandel

Hvor meget tilskud kan man få?

Du kan søge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til rådgivning.

3. Grøn cirkulær omstilling (GCO)

For dig der vil udvikle din forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning.

Hvem kan søge Grøn cirkulær omstilling?

 • SMV’er med en etableret forretning
 • Under 250 ansatte
 • Årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro
 • Virksomheden skal være en selvstændig SMV og må altså ikke indgå eller være ejet af en stor virksomhed

Hvad kan man søge til?

Du kan søge tilskud til udvikling og implementering af grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Det kunne eksempelvis være:

 • Effektivisere brug af materialer og reducere energiforbruget
 • Designe, producere eller sælge produkter der holder længere, er lette at reparere og renovere samt kan skilles ad, så̊ materialer kan genanvendes
 • Nye løsninger til en højere værdiudnyttelse af biorestmaterialer, fokus på strategisk anvendelse af biomasse, fx til anvendelse i nye produkter, og dernæst løsninger til bioforgasning
 • Alle led i værdikæden med fx energieffektivisering i betonblandingsprocesser, grønnere fremstilling af cement, udvikling af nyt og energioptimeret maskinel eller med udvikling og implementering af teknologi, der kan levetidsforlænge byggekomponenter
 • Intelligent grønt byggedesign, bæredygtig nedrivning, dokumentation af bæredygtigt byggeri
 • Hvordan kunder og bygherrer kan blive overbevist om at ”udbyde grønne opgaver” ved hjælp af såkaldt beregning af helhedsomkostninger, fx ”Total Cost of Ownership” beregninger
 • Take back modeller, øget genbrug, genanvendelse og dokumentation af de benyttede materialetyper.
 • Håndtering af det kommende producentansvar fra EU, over bæredygtig håndtering og genanvendelse af fødevarespild
 • Hvordan man skruer sin forretning sammen, når man vil producere fødevarer eller fødevareemballage med lavere klimapåvirkning
 • Grøn effektivisering, fx spildreduktion og energioptimering
 • Grønnere emballage og logistikløsninger
 • Grønnere produkter i form af fx brug af genanvendt materiale eller genanvendelse af afskær
 • Hvordan du genanvender plastaffald eller optimerer dit emballageforbrug

Hvor meget tilskud kan man få?

Det er muligt at få tilskud op til 90.000 kr. til rådgivning, samt virksomheden får 3 gratis workshops.

Har du fået blod på tanden til at komme videre med grøn omstilling?

Så kan du kontakte os for mere information og sparring. Du kan også hente vores opstartsværktøj til grøn omstilling.

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Book kaffemøde i dag

Claus Damsgaard
Partner og konsulent
Få indspark til forretningsudvikling

Tilmeld dig INDKOMs nyhedsbrev