INDLÆG

De fire faser for grøn omstilling i produktionsvirksomheden

Sådan kan du nedbringe produktionsvirksomhedens Co2-aftryk - De fire faser

Den grønne omstilling for alvor kommet på dagsordenen i de danske produktionsvirksomheder. Lovgivningsmæssigt er der i stigende grad krav til at mindske den miljøbelastende drift – men også blandt kunder er der øget efterspørgsel på bæredygtige produkter og på viden om, hvordan der produktionsmæssigt arbejdes med at mindske klimabelastningen. Men hvordan skal vi egentlig forstå begrebet grøn omstilling i produktionen og tilgå arbejdet med bæredygtighed?

Hos INDKOM fremhæver vi fire faser eller indsatsområder, når vi taler om grøn omstilling i særligt produktionsvirksomheder. Læs om faserne nedenfor og bliv klogere på, hvordan I kan strukturere og omstille din produktion og blive en del af den grønne klub.

Fase 1: Hvad er Co2-belastningen af de råvarer vi bruger?

Først bør du overveje, hvilken Co2-belastning de råvarer, der indgår i produktionen, har. Ofte kan denne information indhentes fra leverandøren afhængig af, hvor forarbejdet en råvare der er tale om. Husk at miljøbelastningen tæller alt inkl. levering.

Derfra kan man overveje om der findes alternative, optimerede løsninger. Kan du købe dine materialer fra en virksomhed, der ligger tættere på og på den måde spare på kørslen? Kan en del af dine materialer være genanvendte produkter eller restprodukter? Kan du finde en leverandør, der forarbejder materialet på en mere miljørigtig måde? Spørgsmålene er mange, og det vigtige i denne fase er, at du får opstillet alternativerne, så de kan direkte sammenlignes med de materialer, I bruger i dag.

Fase 2: Hvordan forarbejder vi vores varer?

Materialerne er nu i dine hænder, og her bør du grundigt overveje, hvordan I bearbejder disse. På vejen mod en grønnere omstilling er det centralt at undersøge, om der findes produktionsløsninger, der er smartere energimæssigt. F.eks. kan der investeres i maskiner, der bruger mindre energi under forarbejdningen, hvis dette findes.

Ydermere er det fordelagtigt at reflektere over, hvordan transporten i forbindelse med både produktion og administration i din virksomhed fungerer. Skal du på lange flyrejser som en del af produktionen? Og hvordan transporteres produktet ud til slutbrugeren i sidste ende? Disse spørgsmål kan du stille dig selv med henblik på at undersøge alternative muligheder, der kan spare energi og ressourcer i forbindelse med produktionen af varer.

Dertil skal du overveje bortskaffelse af restaffald fra produktionen. Her giver det mening at se på, hvorvidt dette kan indgå i produktionen igen, om det kan indgå i produktionen i andre virksomheder eller i sidste ende, hvordan det bortskaffes på den mindst belastende måde. Dette er et område, der ofte allerede vil være dikteret af lovgivning.

Fase 3: Hvordan anvender slutbrugeren produktet?

Produktet er nu ude af dine hænder, men der følger stadig et ansvar. I denne fase handler det om at overveje, hvordan produktet kan skabe værdi hos kunden samtidig med, at det er så miljøvenligt som muligt. Hvis du f.eks. producerer genanvendelige vandflasker, er det tydeligt, at der sandsynligvis skabes en positiv miljømæssig værdi hos slutbrugeren i form af at mindske købet af engangsflasker. Men hvad nu hvis du producerer biler? Her er det umuligt at undgå miljøbelastning – men du kan stadig overveje, om du kan mindske miljøbelastningen. F.eks. som vi ser det nu med den stigende udvikling af elbiler.

En mere grøn omstilling af din virksomhed har mange fordele for både dig selv og slutbrugeren. Den soleklare fordel er som bekendt, at det gavner miljøet og vores fremtid at producere og vælge produkter udviklet med mindre miljøbelastning. Derudover kan det gavne din virksomheds ry, når du arbejder på en mere grøn omstilling. Sommetider kan det endda også komme din slutbrugers pengepung til gode – f.eks., hvis du producerer LED-pærer.

Fase 4: Hvordan skiller slutbrugeren sig af med produktet?

Den sidste fase drejer sig om bortskaffelsen af produktet. Her kan du gøre forbrugeren bevidst om, hvordan han/hun skiller sig af med produktet på den mest miljørigtige måde. Måske kan produktet genbruges eller genanvendes? Det kan også være, produktets levetid kan forlænges?

Og netop denne rækkefølge er vigtig. Forlængelse af levetiden vil ofte, men ikke altid, være den bedste løsning – undtagelser her kan være i brancher med højteknologisk udvikling. Alt andet lige er genbrug også bedre end genanvendelse, da der i sidstnævnte ligger en eller anden form for forarbejdning.

Tag ansvar for værdikæden og produktets livscyklus

Jeres evne til at tænke belastning fra ’vugge-til-grav’ eller ’vugge-til-vugge’ definerer den succes, som I kan få med grøn omstilling og arbejdet med at skabe en mere bæredygtig produktion. Hvis du ser jeres mulighed for optimering på tværs af hele produktets livscyklus, og ikke kun i forhold til, hvad der sker på jeres matrikel, så åbner der sig en masse muligheder for at sænke Co2-belastningen for jeres virksomhed.

Det afslører også nogle af de mere komplekse sammenhænge: F.eks. kan I vælge nogle mere holdbare materialer i fase 1, der måske i sig selv er mere belastende, men som forlænger produktets levetid, hvilket i sidste ende genererer et mindre Co2-aftryk - alle fire faser hænger således sammen. Hovedformålet er, at din produktionsvirksomhed tager ansvar hele vejen gennem produktets livscyklus.

Vi håber, ovenstående fire faser har sat nogle tanker i gang om vejen mod en grønnere omstilling i din produktionsvirksomhed. Husk, at du også kan søge visse puljer om tilskudsmidler til projekter inden for grøn omstilling.

Få indspark til forretningsudvikling

Tilmeld dig INDKOMs nyhedsbrev