INDLÆG

Lederens komplette guide til den gode MUS

Jeg har efterhånden været leder i den ene eller anden konstellation i over 20 år. Derfor har jeg holdt en MUS eller to. Men jeg ved også, at det som leder kan være svært at få prioriteret tiden til det. Samtidig kan det være en udfordring at få noget konstruktivt ud af samtalen, hvis man ikke har de klare rammer og en god struktur.

Derfor har jeg lavet dette indlæg. Det er en opsummering af den erfaring, som jeg har gjort mig på området. En komplet guide, som jeg håber, kan hjælpe dig som leder til at blive bedre til at få holdt MUS.

Hvad?

Nej, det er ikke sådan en, som siger piv piv og spiser ost. MUS står, som de fleste ledere selvfølgelig ved, for Medarbejder Udviklings Samtale. Det er et glimrende ledelsesværktøj, der i alt sin enkelthed består af en struktureret evaluerende samtale i mellem leder og medarbejder. Alt efter størrelsen på virksomheden og den daglige kontakt mellem medarbejder og leder bør MUS afholdes årligt eller halvårligt.

Hvorfor?

MUS er en oplagt mulighed for at blive klogere på medarbejderen. Det er et trygt forum, hvor man som leder kan lade den ansatte åbne op. Det giver en større forståelse for, hvad der motiverer medarbejderen, og hvornår vedkommende føler sig gladest og dermed præsterer bedst. Derfor er der masser af brugbar viden at komme efter, hvis man som leder sørger for løbende at få holdt MUS med de ansatte.

Hvordan?

Formålet med MUS er at sætte fokus på medarbejderens trivsel, arbejdspræstation og fremtidige udvikling. Derfor skal samtalen struktureres omkring disse tre emner, hvor medarbejderen skal have mulighed for at tale åbent og ærligt. Resultatet af en MUS er en fælles forståelse og forventningsafstemning imellem leder og medarbejder. Her vil jeg altid anbefale, at der laves en konkret plan. Det behøver ikke være noget stort og forkromet men bare en skriftlig oversigt over, hvad der er aftalt, og hvordan det løses. Det gør det nemmere at følge op til næste MUS.

Konkrete råd!

FØR - Hvad skal jeg huske, når jeg forbereder MU-Samtalen?

 • Planlæg afviklingen af MUS for samtlige medarbejdere.
 • Indkald medarbejderen senest to uger før samtalen.
 • Forbered dig på, hvordan du vil begynde samtalen.
 • Overvej dit vigtigste budskab til medarbejderen under samtalen.
 • Forbered din egen vurdering af medarbejderen i forhold til Vision, Mission og strategi.

UNDER - Hvad skal jeg huske, når jeg gennemfører MU-samtalen?

 • Tag referat under samtalen.
 • Skab en god og tillidsfuld atmosfære.
 • Vær åben og lyttende: Medarbejderne skal tale 80% - lederen 20%.
 • Se fremad: Historik må fylde 20% - fremtiden skal fylde 80%.
 • Husk både ros og ris – vi har alle stærke og svage sider.
 • Giv konkrete og kortfattede tilbagemeldinger.
 • Giv feedback på året, der gik.
 • Sæt forventninger til indsatsområder for året, der kommer.
 • Opsummer samtalen og vær enig om en fremadrettet plan.

EFTER – Hvad skal jeg huske, når jeg har gennemført MU-Samtalen?

 • Renskrive referat og plan.
 • Få medarbejderens accept på den fælles plan.
 • Send en kopi til medarbejderen sammen med en tak for et godt møde.
 • Fastsæt tid til opfølgning.

Download vores skabelon til MUS herunder

Vil du løbende have gratis inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få tilsendt alle nye indlæg direkte på mail.