Skip to main content

Sådan får du succes med prisfastsættelse

Claus Damsgaard

Stifter og partner

En plan for prisfastsættelse dækker over de retningslinjer, der bruges af din virksomhed til at bestemme værdien af et produkt eller en service. Arbejdet med prisfastsættelse må ikke undervurderes, da både en for lav og for høj prissætning kan have store konsekvenser på sigt i din virksomhed. Dine prispunkter skal derfor være gennemtænkte og veludførte, da de kan danne grobund for virksomhedens fremtidige profit og vækst.

Nedenfor deler vi tre grundlæggende trin, som er væsentlige at tage højde for, når du skal skabe den perfekte prisstrategi.

Kend dine kunder og deres prisfølsomhed

Det er vigtigt, at du har kendskab til de kundesegmenter, som du henvender dine priser til. Alle kunder er forskellige, og det er derfor essentielt at have fokus på at ramme kunderne på deres forskelligheder – også når det gælder prissætning. Særligt skal du vurdere hvor prisfølsomme dine kunder er; altså, hvor meget påvirker ændringer i pris deres villighed til at købe dit produkt?

Det er en stor fordel at have kendskab til din målgruppes demografiske kendetegn, når du skal prissætte dine produkter. Det demografiske aspekt dækker over, hvordan dine kunder er forskellige på faktorer som alder, interesser, køn mm. Her kan det for eksempel være en fordel at tage højde for, om målgruppen består af mange studerende, som oftest er mere prisfølsomme, end f.eks. børnefamilier.

Derudover bør du også tage højde for, hvordan dine kunder adskiller sig på det psykografiske aspekt, som dækker deres sociale status, adfærd mm. Hvis dine kunder har fokus på deres sociale status, vil de sandsynligvis også være mindre følsomme overfor prisen, og dermed villige til at betale mere for et godt produkt.

Tag højde for virksomhedens omkostninger, når du sætter din pris

Virksomhedens omkostninger spiller også en central rolle, når der skal prisfastsættes. Hvis alle omkostninger ikke bliver dækket, så løber forretningen ikke rundt. Du kan med fordel se på omkostningerne som faste og variable omkostninger: De faste omkostninger er upåvirkede af salg, som f.eks. husleje, hvor de variable omkostninger påvirkes af salg som f.eks. transportudgifter og andre ressourcer. Det vil sige, at når de variable omkostninger er dækket, vil der derefter skulle være overskud til at kunne dække de faste omkostninger, hvorefter du har din profit.

Det kan derfor være altafgørende, at prisen sættes perfekt, da en for lav prissætning kan give en underskudsforretning. Sættes prisen derimod for højt, vil kunderne vælge et andet alternativ, og du vil igen stå uden nok indtjening til at dække de nødvendige omkostninger og opnå profit.

Virksomhedens konkurrenter spiller en stor rolle ved prissætning

Selvom du tager højde for både kundernes prispræferencer, og derudover også omkostninger i virksomheden, så kan du ikke komme udenom den indflydelse, som konkurrenterne har. Derfor kan det være en fordel at kende til den pris- og konkurrencestrategi, som konkurrenterne benytter sig af. Kunderne vil sandsynligvis sammenligne priser på tværs af markedet, og dermed kan det blive en afgørende faktor at være opmærksom på sine konkurrenters prisstrategi. Der findes i dag et hav af prissammenligningstjenester, som kunder benytter sig af i jagten på at finde den bedste pris på det bedste produkt. Netop dette er også en grund til, at det er vigtigt hele tiden at optimere sin prisstrategi, så den passer til resten af markedet.

Det er også essentielt at vide, hvor mange konkurrenter din virksomhed er oppe imod. Derudover også hvordan virksomheden står i forhold til konkurrenterne, da det kan have en betydning for, om man kan satse på at prissætte sig højere eller lavere end konkurrenterne.

Et udgangspunkt for en egentlig prisstrategi

Ovenstående understreger vigtigheden af, at prisstrategien vægtes lige så højt, som de andre dele af din virksomheds Marketings Mix (produkt, pris, sted og promotion), da alle faktorer spiller en afgørende rolle for, at virksomheden kan nå sin målsætning.

Vi har dog kun kradset i overfladen af prissætning her. Selv for mindre virksomheder kan det give mening at få udarbejdet en konkret prisstrategi, der er med til at styrke dine produkters og dit brands plads i markedet – foran konkurrenterne.

Men udarbejdelse af en prisstrategi er en mere større proces, der kræver en dybere analyse af blandt andet de tre ovennævnte faktorer. Selv en mindre indsats omkring prisfastsættelse kan gøre en forskel og danne grundlag for det løbende arbejde med at optimere dine prispunkter.

Få viden og indspark i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev