INDLÆG

Tomat-teknikken

Som virksomhedskonsulent er ens fornemmeste opgave at rådgive ens kunder. Derfor gør vi hos INDKOM en dyd ud af at have fingeren på pulsen og følge med i nye tendenser inden for erhvervslivet.

Forleden dag faldt jeg i den forbindelse over en relevant artikel på nettet omkring forstyrrelser på arbejdspladsen. Den inspirerede mig til at undersøge emnet yderligere. Jeg kunne nemlig hurtigt nikke genkendende til flere af artiklens eksempler, når jeg sammenlignede med min egen arbejdsdag.

Derfor besluttede jeg mig for at teste, hvordan jeg kunne effektivisere min egen arbejdsdag og gøre mig erfaringer, som kan være relevante for mit netværk.

”Tomat-teknikken”

Udgangspunktet for mine erfaringer er den såkaldte ”Pomodoro teknik”, der blandt både forskere og erhvervsfolk er anerkendt som et utrolig effektivt værktøj til strukturering af arbejdsdagen. Metodens fine navn fandt jeg på trods af mit utroligt begrænsede italienske ud af betyder ”Tomat-teknikken”. Det er der en logisk årsag til. Dens opfinder benyttede nemlig et æggeur formet som en tomat til at tage tid på afgrænsede arbejdsintervaller. Og netop tidtagning er kernen i metoden:

– Du arbejder koncentreret i et interval på 25 minutter

– Hvert interval efterfølges af en pause på 5 minutter

– Efter i alt 4 intervaller holdes en længere pause på 30 minutter

Det er i alt sin enkelthed opskriften på en effektiv arbejdsdag, som burde øge produktiviteten. Argumentet er, at man på denne måde undgår forstyrrelser og dermed højner koncentrationen i de intervaller, hvor man arbejder. Samtidig sikrer man kvaliteten af arbejdet ved at tvinge sig til at holde små pauser.

4 gode råd

Overordnet set vil jeg på baggrund af de erfaringer, jeg har gjort mig med ”tomat-teknikken” sige, at den virker! Men samtidig efterlader dens stramme struktur meget lidt fleksibilitet. På baggrund af både de positive og negative erfaringer vil jeg derfor give fire gode råd til en mere effektiv arbejdsdag:

1. Minimer de digitale forstyrrelser

Jeg blev lynhurtig opmærksom på mængden af forstyrrelser i en arbejdsdag. E-mails, sms’er, Facebook-notifikationer og lignende er alle med til at bryde den gode arbejdsrytme. Slå derfor alle unødige digitale forstyrrelser fra på telefon og computer.

2. Strukturere din arbejdsdag

At dele sin dag op i nøje afmålte intervaller er en god øvelse, men det er ikke nødvendigvis holdbart i længden. Fastlæg i stedet faste tidsrum, hvor du eksempelvis tjekker e-mails eller andet administrativt. Sæt ligeledes fast tid af i kalenderen dagligt til fast definerede arbejdsopgaver.

3. Undgå impulsive handlinger

Det er let at blive distraheret, når man mangler motivation. Derfor begynder man tit impulsivt på andre opgaver. Skriv i stedet dine impulsive idéer ned og gå videre med dem i et tidsrum, du har sat af til det på forhånd.

4. Signaler du er optaget

”Tomat-teknikken” anbefaler, at man strukturerer small talk med kollegaerne. Det vil jeg på ingen måde anbefale. Men små personlige eller professionelle samtaler med sidemanden er den mest hyppige forstyrrelse på arbejdspladsen. Fastlæg derfor tidsrum på dagen, hvor du arbejder uforstyrret og koncentreret og smider høretelefonerne i ørene, eller sætter dig i et afsides lokale. På den måde signalerer du et behov for ro.

Mine erfaringer

Mine erfaringer viser helt overordnet, at ”Tomat-teknikken” strukturerer ens arbejdsdag og mindsker de forstyrrende afbrydelser. Det medfører en højere koncentration og dermed produktivitet. Men det på trods kan det i min optik ikke anbefales at lade sin arbejdsdag diktere af et æggeur. I stedet handler det om, at man i sin hverdag skal have fokus på de handlinger, der skaber direkte værdi i ens arbejde. Effektivt arbejde, der kan mærkes på bundlinjen, handler derfor om strukturering af arbejdsopgaver. Det oplever vi både internt i INDKOM og i vores arbejde med kunderne.

Vil du løbende have gratis inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få tilsendt alle nye indlæg direkte på mail.