INDLÆG

Vælg den rette sparringspartner, når virksomheden skal udvikles

Sparring omkring virksomhedens udvikling er vigtigt

Som ejerleder møder man løbende svære og vigtige beslutninger. Beslutninger som du ikke bør stå alene med, da der dermed er en stor risiko for, at du mangler de nødvendige input og spørgsmål, der får dig derhen, du gerne vil.

Derfor er det en stor styrke at have kompetente menneske at sparre med. Men hvem vender man sig mod, når de tunge spørgsmål melder sig? Skal det være en bestyrelse? Et advisory board, en forretningskonsulent? Eller måske en helt fjerde?

Her gennemgår vi de forskellige muligheder, samt deres fordele og ulemper.

En bestyrelse kan både være påkrævet og frivillig

En bestyrelse har ofte mere end blot en rådgivende funktion. Ifølge selskabsloven skal alle aktieselskaber have en bestyrelse, som i denne sammenhæng udgør det beslutningscenter, der har ansvaret for virksomhedens drift, inkl. ansættelse af direktion. I et anpartsselskab er det derimod frivilligt, om du vil etablere en bestyrelse.

Bestyrelsen består af en række medlemmer, der er valgt til posten. Ofte vil deres mest centrale opgave omfatte godkendelse af virksomhedens årsregnskab. Der kan derudover være stor forskel på, hvilke opgaver en bestyrelse udfører. Tit går rådgivningen på større strategiske beslutninger sammen med direktionen.

Advisory board giver adgang til forskellige kompetencer

Modsat en bestyrelse er et advisory board et ubetinget frivilligt tiltag, som ikke har beføjelserne til at tage beslutninger på virksomhedens vegne. Det er en sammensat gruppe af relevante sparringspartnere, som bidrager med forskellige perspektiver og anbefalinger til de udfordringer, du oplever i din virksomhed.

Igen er det meget forskelligt, hvad opgaverne går på. Boardet kan være etableret for en bestemt periode til hjælp af en specifik problemstilling, eller være løbende sparring til udvikling af virksomheden. Ved at samle en gruppe medlemmer, som ikke er bundet af en økonomisk afhængighed til virksomheden, gives der plads til at drøfte vilde ideer, planer og bekymringer for virksomheden.

Et advisory board har derfor udelukkende en rådgivende funktion, hvor du ikke er nødsaget til at handle på den sparring, som du modtager under møderne.

Ulempen ved et advisory board er, at det kræver tid og energi at sammensætte det rette hold, der er flere ’stemmer’ at skulle forholde sig til, og – medmindre det består af frivillige – kræver det en større økonomisk investering.

Forretningskonsulenten kan være med helt ned i maskinrummet

For mange, især mindre virksomheder, er en konsulent et godt alternativ til både en bestyrelse eller et advisory board. Det kan for mange ejerledere give en tryghed at have et tæt og professionelt samarbejde med en konsulent, når de store beslutninger skal tages.

Du kan vælge at samarbejde med en konsulent både om et konkret projekt, eller omkring den løbende drift og udvikling af virksomheden. En konsulent vil ofte involvere sig grundigt i din forretning og trække på sin erfaring fra lignende virksomheder for at give dig den bedst mulige rådgivning.

Ulempen ved en konsulent er, at du, modsat med en bestyrelse eller et advisory board, kun har en person, som du får input fra. Det stiller dermed et særligt krav til, at du finder en person med de rette kompetencer og den rette erfaring.

Du skal derfor lede efter en person, der matcher dine konkrete behov. En person, der kan byde ind med det, som du mangler, og dermed give dig den rette sparring.

Du kan finde sparring i dit netværk eller i virksomheden

Måske er hverken en bestyrelse, et advisory board eller en forretningskonsulent den rette sparringspartner for dig. Måske er det en fjerde løsning, du søger. Og måske er den fjerde løsning tættere på dig, end du tror.

Den rette sparringspartner kan også være en netværksrelation, andre ejerledere, betroede medarbejdere etc. Det kan være en fordel at undersøge om, der er nogle i omgangskredsen eller netværket, som ville være oplagt at inddrage i beslutningerne. Det kan være andre ejerledere, som har stået i lignende situationer, eller medarbejdere, som besidder en praktisk viden, du ikke gør.

Udfordringen ved at vælge en sparringspartner, som du har en relation til, kan opstå, hvis vedkommende ikke kan være hudløst ærlig, og derfor vælger at pakke sandheden ind. Dette kan sætte begrænsninger for opnåelsen af det fulde potentiale.

Så lige meget om du vælger en bestyrelse, et advisory board, en forretningskonsulent eller bekendte fra dit netværk, er det vigtigt, at du vælger en sparringspartner, som ikke blot taler dig efter munden, men som giver konstruktiv feedback, og ikke er bange for at udfordre både dig og din virksomhed. På den måde kan inddragelsen af andre i din beslutningstagning tage din forretning til nye højder.

Lad os tage en snak om jeres ambitioner

Book kaffemøde i dag

Claus Damsgaard
Partner og konsulent