Skip to main content

5 trin til at sætte effektive strategiske mål

Claus Damsgaard

Stifter og partner

For at sikre udvikling af din virksomhed er det nødvendigt at have en strategi på plads. En strategi er en plan for, hvordan du vil realisere dine ambitioner og opnå succes. Men det kræver tid, kræfter og dedikation at udvikle en effektiv strategi, der kan tage virksomheden til nye højder.
En vigtig del af strategiudvikling er at sætte mål. Strategiske mål er mål, der er rettet mod forretningens langsigtede succes og kan hjælpe dig med at realisere dine drømme for virksomheden. Men at sætte strategiske mål er ikke altid lige let – det kræver en grundig planlægning og en forståelse af, hvordan du kan gøre dine mål SMARTe.
I dette indlæg vil vi give dig en guide til, hvordan du kan sætte effektive strategiske mål. Vi kommer omkring, hvad strategiske mål er, hvorfor SMARTe mål er vigtige for en strategisk målsætning, og vi giver dig fem trin til at sætte effektive strategiske mål. Endelig forklarer vi, hvordan du kan overvåge og evaluere dine strategiske mål for at sikre, at de fortsætter med at være relevante og effektive.

Hvad er strategiske mål?

Med hvad vil det egentlig sige, at et mål er strategisk? Strategiske mål er de overordnede langsigtede mål, der sætter retningen for virksomhedens aktiviteter og beslutninger. De er en del af organisationens strategiske plan og er tæt forbundet med dens mission og vision.

De strategiske mål fokuserer ofte på at opnå en fordelagtig position på markedet eller inden for branchen på lang sigt. De kan f.eks. omfatte:

 • at øge markedsandele
 • at forbedre kundetilfredsheden
 • at lancere nye produkter eller tjenester
 • at reducere omkostningerne eller øge indtægterne etc.

For at nå disse mål kræver det ofte, at organisationen får lagt en plan med initiativer, der skal gøre ambitioner til virkelighed. Strategiske mål er afgørende for enhver organisation, da de giver et klart og fælles fokus for både ledelse og medarbejdere.

SMART-mål – En vigtig ingrediens i en strategisk målsætning

Inden vi begynder på at sætte mål, skal vi lige genopfriske SMART-modellen. SMART-modellen er en velkendt tilgang til at definere og sætte effektive mål i forretningsverdenen.

SMART står for Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbaserede mål:

Specifikke mål er definerede og klart forståelige for alle involverede parter i en strategisk målsætning.

Målbare mål er kvantificerbare, og det er klart, hvordan succes vil blive målt.

Attraktive mål er opnåelige og i overensstemmelse med organisationens værdier og mission.

Realistiske mål er opnåelige og realistiske inden for organisationens ressourcer og tidsrammer.

Tidsbaserede mål har en klar deadline og hjælper med at fastholde organisationen på sporet.

Når du anvender SMART-modellen til at sætte strategiske mål, hjælper det til at sikre, at målene er tydelige, præcise og lettere at opnå. At opstille SMARTe mål giver også mulighed for mere effektiv overvågning og evaluering af strategiske fremskridt, og giver dermed organisationen en chance for at tilpasse sig og justere kursen, hvis det er nødvendigt.

At forstå og anvende SMART-modellen kan bidrage til at øge organisationens succes ved at give klarhed og struktur til processen for at sætte og opnå strategiske mål. Ved at have SMARTe mål som en vigtig ingrediens i en strategisk målsætning, kan en organisation bedre fokusere på at opnå de ønskede resultater.

5 trin mod effektive strategiske mål

Nu skal vi i gang! At sætte effektive strategiske mål kan være afgørende for at nå dine forretningsmål og succesfuldt udføre din strategi. Her er fem trin, som du kan følge for at sikre, at dine strategiske mål er SMART og hjælper dig med at opnå de ønskede resultater.

 1. Definer din vision og mission

Før du kan sætte strategiske mål, er det vigtigt at have en klar vision og mission for din virksomhed. Din vision skal beskrive, hvor du ønsker at være på lang sigt, mens din mission skal definere, hvad du gør, og hvilken værdi du tilfører. Når du har defineret din vision og mission, kan du bruge dem som udgangspunkt for at sætte strategiske mål, der bringer dig tættere på at realisere dem.

 1. Identificer dine ambitioner for forretningen

Dine ambitioner er de målsætninger, der er direkte forbundet med din virksomheds overordnede succes. De kan omfatte økonomiske mål som omsætning og indtjening, men også andre mål, der er vigtige for din virksomhed, som for eksempel at skabe større kundetilfredshed eller reducere omkostninger. At få sat ord på dine ambitioner vil give dig en klar ide om, hvad du ønsker at opnå med din strategi

 1. Formuler dine strategiske mål

Når du har identificeret dine ambitioner, er det tid til at formulere de strategiske mål, der vil bringe dig tættere på at gøre dem til virkelighed. Dine strategiske mål skal, som nævnt, være SMART, hvilket betyder, at de skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. Det er vigtigt at sikre, at hvert mål er klart og specifikt nok til at give dig en klar ide om, hvad der skal opnås.

 1. Prioriter dine strategiske mål

Når du har defineret dine strategiske mål, er det også vigtigt at prioritere dem for at kunne fokusere på de mest kritiske mål først. En måde at prioritere på er ved at vurdere, hvilke mål der vil have størst indflydelse på at realisere dine ambitioner. Du kan også overveje, hvilke mål der kan opnås hurtigst eller nemmest, for at opbygge momentum og skabe motivation til at fortsætte arbejdet med at opnå dine mål.

 1. Opfølgning og justering

Når du har defineret og prioriteret dine strategiske mål, bør du følge op og justere dem efter behov. Du bør regelmæssigt holde øje med din fremgang mod dine mål og justere dem, hvis der er betydelige ændringer i eller udenfor virksomheden.

Overvågning og evaluering af strategiske mål

Når du har sat dine strategiske mål, er det vigtigt at overvåge og evaluere dem for at sikre, at du er på rette vej mod at nå dem. Dette kan gøres ved at følge disse trin:

 • Definer klare succeskriterier: Du skal definere klare og målbare succeskriterier, der er relevante for hvert enkelt strategisk mål. Dette vil hjælpe dig med at vurdere, om du har nået dine mål, og om du er på rette vej til at nå dem.
 • Etabler overvågning: Du skal overveje, hvordan du vil overvåge dine succeskriterier og mål. Dette kan omfatte regelmæssig rapportering, analyse af data og benchmarking mod konkurrenter eller tidligere resultater.
 • Evaluer og juster løbende: Evaluer løbende dine succeskriterier og mål for at sikre, at du stadig er på rette vej mod at nå dem. Hvis du finder ud af, at du ikke når dine mål, eller at dine succeskriterier ikke er relevante, så juster din strategi og målsætning derefter.
 • Fejr dine succeser: Når du når et strategisk mål eller succeskriterium, så husk at fejre det! Dette vil ikke kun skabe en følelse af succes og tilfredshed i dit team, men også hjælpe med at fastholde motivationen og fokus på at nå de næste mål.
 • Hold fokus på det langsigtede mål: Husk altid formålet med din strategi. Hold øje med, om de strategiske mål, du sætter, fører dig tættere på at realisere dine ambitioner, og justér din strategi, hvis det er nødvendigt.

Ved at overvåge og evaluere dine strategiske mål løbende, vil du kunne tilpasse din strategi og målsætning, så de fortsat er relevante og effektive for din virksomhed.

Effektive strategiske mål er nøglen til succes

At sætte effektive strategiske mål er en afgørende faktor for enhver virksomheds succes på lang sigt. Det er vigtigt at sikre, at disse mål er SMARTe og præcise og inkluderer tydelige tidsrammer for at nå dem. Ved at følge de fem trin til at sætte effektive strategiske mål og overvåge og evaluere disse mål regelmæssigt, er du god på vej til at sørge for, at du er på rette vej mod at nå de langsigtede strategiske mål.

Det er også relevant at huske på, at det er normalt at skulle tilpasse de strategiske mål, når der sker ændringer i eller udenfor virksomheden, da dette kan påvirke muligheden for at nå dem. Ved at have en klar forståelse af de strategiske mål og holde dem relevante, kan du maksimere virksomhedens potentiale for succes og opnå en stærk position i branchen.

Hent vores e-bog –

Den Gode Strategiproces

Strategi værktøj til den gode strategiproces